HAKKIMIZDA

ECC Denetim, çeşitli sektörlerde faaliyette bulunan yerli ve yabancı müşterilerine vergi denetimi ve danışmanlığı, özel denetim,  KDV iadesi, raporlama gibi hizmetleri sunmaktadır.
 
ECC Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik, kendisi yeni olmakla birlikte, kendisini oluşturan ortak ve çalışanlarıyla vergi ve denetim konularında bilgili ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Ortak ve çalışanlarımız, Yeminli Mali Müşavir (YMM),  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir.
 
ECC Denetim, ilave uzmanlık gerektiren konularda, akademisyenler, avukatlar ve mühendislerle de iş birliği yapmaktadır. 
 
Hizmetlerimizin sunulmasında kalitenin sağlanması ve müşteri memnuniyeti ön plandadır.
 

ECC Denetim, Türkiye’de Andersen Global ile İşbirliği Yapmaktadır.

Andersen Global,
hukuken birbirlerinden bağımsız vergi ve hukuk konularında uzman firmaların oluşturduğu dünya çapında uluslararası bir organizasyondur. 2013 yılında Amerikalı üyesi Andersen Tax LLC tarafından kurulmuş olan Andersen Global, dünya çapındaki üye ve işbirliği firmaları aracılığı ile 269 noktada 7.000’den fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. https://andersen.com

HİZMETLERİMİZ

ECC yerli ve yabancı müşterilerine aşağıdaki vergi, denetim ve danışmanlık hizmetlerini sunar.

Şirketlerin ve şahısların her türlü vergi probleminin analiz edilmesi, vergi kanunlarına uygun bir şekilde durumunun ortaya konulmasını kapsar. ECC Denetim, pozitif bir şekilde yönlendirmeler yaparak mevcut sorunların çözülmesini ve ileride çıkacak muhtemel sorunların önüne geçilmesi amaçlar.

Danışmanlıklarda süratli ve güvenilir çözümler alınması amaçlanır. ECC Denetimde bulunan “dört göz prensibi” uyarınca, verilen görüşlerin en az iki uzman tarafından doğrulanması gerekmektedir. Bu prensip olası hataları en aza indirirken, yapılan hizmetin kalitesini de artırmaktadır.

Yapılan hizmetin yurt dışı faaliyetleri de kapsaması halinde, gerek duyulursa, yabancı güvenilir uzmanlardan da bilgi talep edilebilmektedir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu yetkilendirme sayesinde, Yeminli Mali Müşavirler tarafından tam tasdik hizmeti sunmaktadırlar. Bu hizmet, Şirket kayıtlarının düzenli denetlenmesini ve kayıtların vergi mevzuatına uygun olduğunun tescil edilmesi anlamına gelir; muhasebe kayıtlarının tutulmasını içermez. Hizmet sunulan şirketle ilgili olarak hazırlanan Rapor, hem vergi dairesine hem de müşteri firmaya iletilir. Bu çerçevede, yeminli mali müşavir gözetiminde denetim ekipleri tarafından yapılan tespit edilen hatalar yıl içerisinde düzeltilmektedir. Yapılan bu hizmet 3568 sayılı Kanuna göre yürütülmektedir.

Müşterilerin talebi üzerine yapılan bir denetim hizmetidir. Bazen bir Şirket satın alması nedeniyle, satın alınacak (hedef) şirketin mali tabloları detaylı şekilde incelenerek örtülü riskler ortaya konularak şeffaflık sağlanmaya çalışılır. Bazen de yurt dışında bulunan ana şirketin talep ettiği denetim çalışması yürütülebilir. Bazı durumlarda ise bu hizmetin çerçevesi ve kapsamı müşteri ile birlikte belirlenir. Diğer taraftan, ECC denetçileri, Türkiye’deki yetkili kurum olan KGK’nın vermiş olduğu bağımsız denetçi belgelerine sahiptir. Yapılan çalışmalarını, uluslararası ve yerel standartlara uygun bir şekilde yürütmektedirler.

KDV (Katma Değer Vergisi) çok aşamalı dolaylı vergi niteliğinde bir vergidir. Türkiye uygulamasında aşağıdaki üç sebepten birinin varlığı halinde KDV iadesi oluşur.

– İstisna teslim ve hizmetler: ihracat teslimlerinde, yatırım teşvik belgeli kişilere yapılan satışlarda KDV iadeleri oluşabilmektedir.

– KDV stopajında KDV iadesi (vergi kesintisi ve tevkifat): Örneğin kamuya yapılan bazı hizmetlerde KDV stopajı uygulanmaktadır.

– İndirimli oran uygulamasında KDV iadesi: Türkiye’de genel KDV oranı %18 olmakla birlikte, %1 ve %8 oranları da mevcuttur. %1 ve %8 oranında satış yapan vergi mükelleflerinde KDV iadeleri oluşabilmektedir.

Uzman ekibimiz, faaliyetinizi ve beyannamelerinizi analiz ederek, Şirketinizin KDV iadesi alıp alamayacağını, alabilecekse nasıl gerçekleşeceği konularını sizlerle paylaşırlar. Duruma göre başvuru formları veya KDV iade raporu hazırlanır ve KDV iadesinin gerçekleşmesi sağlanır. 

ECC Denetim olarak, Türk ve yabancı müşterilere dönük, Anonim, Limited gibi şirketler ile yabancı şirketlerin Türkiye irtibat bürolarının (liaison Office) kuruluşları da yapılmaktadır.

Ayrıca bu hizmet yapılırken, hangi yapının yapılacak işe göre en uygun olduğu analiz edilerek, müşterinin karar alması kolaylaştırılmaktadır. Bu hizmet yürütülürken hukuk hizmetleri çözüm ortağımız avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Müşterilerimizin yapısı, faaliyet konusu, yönetim şekli, stratejileri analiz edilerek, mevcut sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılmakta ve verimlilik artışına dönük öneriler ortaya konmaktadır.

Yönetim danışmanlığı hizmetimiz konusunda uzman bir ekibimiz tarafından sunulmaktadır. 

Şirketler veya şirketler grubunun yapıları gözden geçirilerek, en uygun yapılanma modeli kendilerine önerilebilmektedir. Yapılan çalışmada, mevcut durum ve alternatif model detaylı olarak karşılaştırılmakta ve çözüm önerisi ortaya konulmaktadır.

Yapılan çalışma sonucunda devir, şirket birleşmesi, tür değiştirme (nevi değişikliği), bölünme gibi hukuki işlemlerden biri önerilebilir. Ayrıca bu hizmetimizin bir sonucu olarak ana sözleşmelerin güncellenmekte, yönergelerin ve Şirket anayasalarının hazırlanabilmektedir. Bu çerçevede karar verilen yapılanmaya dönük teknik çalışmalar ise uzman ekibimizce yürütülmektedir.

Vergi incelemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişlerince, mükelleflerin kayıtlarının vergi kanunlarına uygunluğu yönünden kontrolünü içeren teknik bir kavramdır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yürütülen vergi incelemelerinde, tutarı milyonları veya milyarları bulan ceza ile karşılaşılması olasıdır. Bu konuda uzmanlarımızca, her türlü vergi incelemesi danışmanlığı yapılmaktadır. Vergi incelemesi danışmanlığı, vergi incelemelerine ve uzlaşmalara nezaret edilmesi ve veya müşterinin incelemede ve komisyonda temsilini de içermektedir.

Ayrıca, uzlaşma sonrasındaki süreçte nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda, müşterilerimize yardımcı olunmaktadır.

Vergi incelemesi sonrasında yazılan raporlarla ilgili tarhiyatlara dönük olarak çoğu kez uzlaşma talep edilmesi yerinde bir uygulama olmaktadır. Bu hizmet çerçevesinde, uzlaşma komisyonlarında mükellefe nezaret edilebileceği gibi mükellef temsil de edilebilmektedir.

İşverenlerin veya çalışanların karşılaştıkları sorunların çözülmesi, gerekli analizlerin ve başvuruların yapılması, çalışma sözleşmelerinin hazırlanması, bordroların hazırlanması bu hizmetimizin bir parçasıdır.

Ayrıca çalışma mevzuatı çerçevesinde verilen teşviklerin alınmasına dönük çalışmalar ise çözüm ortaklarımızla birlikte sunulmaktadır.

Yeminli mali müşavirler bir çok mali konuda yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede ECC Denetim, vergi ve ticaret hukukunun bir çok dalında, muhasebe ve yönetim dallarında denetim ve danışmanlık hizmetleri sunabilmekte ve raporlar hazırlayabilmektedir. Sunulan hizmetlerimiz örnek olarak aşağıda sayılmıştır.

• Transfer fiyatlandırması raporu hazırlanması

• Mali analiz raporlarının hazırlanması

• Sermayenin ödendiğinin tespiti raporu hazırlanması

• Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik işlemleri

• Yatırım indirimi tasdik işlemleri

•  Kurumlar vergisi istisna ve indirimlerin uygulanmasında dönük raporlar

• Özel amaçlı raporlar (örneğin, vergi dairesi tarafından istenen ödemenin bankadan yapıldığını gösteren rapor)

• Vergi, ticaret, teşvik, SGK, bankacılık mevzuatı gibi çeşitli dallarda talep edilen raporların düzenlenmesi

• Özel nitelikli eğitimler sunulması

• Muhasebe hesap planlarının hazırlanması

İLETİŞİM

Adres Çayır Cad. Nehir Plaza No:9/25 34752 İçerenköy, Ataşehir – İstanbul / TURKEY

Ofisimiz İstanbul’un Asya yakasındaki iş bölgelerinden birinde yer almaktadır.

M4 metro hattında Kozyatağı İstasyonu (çıkış 4) hattı üzerindedir.

İletişim

Telefon: 0 216 213 0550
Faks: 0 216 213 0551
E-mail: ecc@eccdenetim.com

© ECC / 2020 – Tüm Hakkı Saklıdır.

“Andersen Global Türkiye’de ECC Denetim ile işbirliği yapmaktadır.”