Gün: 31 Mayıs 2020

518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında sokağa çıkma yasağı olan kişiler mücbir sebep halinde kabul edilmiştir. Söz konusu genel tebliğde, mücbir sebep hali sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kişiler için genel olarak bütün vergileri kapsayacak şekilde düzenlenmekle birlikte, emlak vergilerinin ertelendiğine dönük bir açıklama yapılmamıştır.
Kategoriler
Arşivler