85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sözleşmelerin dövizli yapılması yasaklanmıştır. Sonrasında çıkarılan Genel Tebliğlerle yasak gevşetilse bile kısıtlamalar hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yazıda, güncel mevzuat açıklanmıştır.
Kategoriler
Arşivler