Kategori: Gelir ve Kurumlar Vergisi

TBMM'ye sunulan son Vergi Barışı Kanun Teklifinde, kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesap affı, duran varlıkların değerlenmesi konuları yer almaktadır.
16 Ekim 2020 tarihi itibariyle TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 43 maddeden oluşmaktadır. Bu yazıda kanun teklifinde yer alan vergi kanun değişikliklerine yer verilmiştir.
Otomobil satışlarında çok yüksek Özel Tüketim Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu yazıda 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ele alınmış, ÖTV uygulamasına ilişkin görüşlerimize yer verilmiştir.
Bu sunumda, 311 ve 312 nolu Gelir Vergilerinde yapılan aşağıdaki düzenlemeler açıklanmıştır. Binek otomobillerin giderleri Ücretlerin vergilendirilmesi Telif kazançları istisnası Avukatlara yapılan zorunlu müdafi ödemeleri Gelir Vergisi tarifesi Sporcuların vergilendirilmesi Uyumlu mükellef indirimi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs 2020 tarihli Genelge ile 65 yaş üstü kişilerden kimlerin sokağa çıkabileceğini düzenlemiştir. Yeni çıkan genelgenin mücbir sebep üzerindeki etkileri bu makalemizde tartışılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanmaktadır. Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgeyle Valiliklere duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı genel yazısı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirler ve bunların çalışanlarını Mayıs ayı süresince sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştur.
Bir anlamda Vergi Affı olan Varlık Barışı uygulamasıyla %1 vergi ödemek suretiyle kayıt dışı bırakılan unsurların beyanı mümkün. Geçici nitelikteki uygulamaya göre, son beyan tarihi 30 Haziran 2020.
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü kişiler 518 nolu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde kabul edilmektedir. Bu nedenle söz konusu kişilerin beyanname verme ve ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle durmuştur.
7143 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun[1] 5’nci maddesi kapsamında, mükelleflere gelir, kurumlar, gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisi beyanlarını artırma imkanı getirilmiştir. Bu yazımızla, kurumlar vergisi artırımı konusu açıklanmıştır.
Kategoriler
Arşivler