Kategori: Genel

TBMM'ye sunulan son Vergi Barışı Kanun Teklifinde, kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesap affı, duran varlıkların değerlenmesi konuları yer almaktadır.
85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sözleşmelerin dövizli yapılması yasaklanmıştır. Sonrasında çıkarılan Genel Tebliğlerle yasak gevşetilse bile kısıtlamalar hala varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu yazıda, güncel mevzuat açıklanmıştır.
Dr. Celal Çelik; Yeminli Mali MüşavirYazı Tarihi: 16 Ocak 2021 Genel açıklamalar 1970 yılında yayınlanan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile düzenlenen emlak vergisi, veriminin düşük olması, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi gerekçelerle, merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilmiştir. Bu vergi 01.01.1986 tarihinden itibaren belediyeler tarafından toplanmaktadır. 2019 yılında kabul edilen 7194 sayılı yasa ile, kaynağı […]
Cumhurbaşkanı kararları ile KDV oranının indirilmiş olması, bu hizmetlerin kullanıcılarını memnun etse de bu durum bir çok işletme yönünden devreden KDV’lerin büyümesine ve ilave finansman ihtiyaçlarına yol açmaktadır. Özellikle 2020 yılında turizm ve gıda sektöründe KDV oranlarının düşürülmüş olması, yaşanan devreden KDV sorunlarını ağırlaştırmaktadır. Diğer taraftan, indirimli oranda hizmet sunan mükelleflerin, gerekli şartları taşımaları halinde KDV iadesi alabilmeleri mümkündür. Bu yazımızda İndirimli oranda işlemlerde KDV iadesi, genel hatlarıyla ele alınmıştır. Özet olarak, 2020 yılında indirimli oranda satışlar nedeniyle yüksek devreden KDV tutarı olan mükellefler, 2021 yılı içerisinde vergi dairesine başvurarak KDV iadesi alabilmektedirler. İndirimli oranda KDV uygulamasında yüklenilen katma değer vergisinin indirimle telafi edilemeyen ve eşik değeri (2020 yılı için 17.300 TL) aşan kısmı iade edilmektedir. KDV iadesi alabilmek için detaylı listeleri hesaplama tabloları ve Yeminli Mali Müşavir raporlarının vergi dairesine sunulması ve iadenin 2021 yılı içerisinde yasal olarak talep edilmesi gerekir. Yazımızda genel hatlarıyla açıklanan uygulamanın detayları, KDV Genel Uygulama Tebliğinde oldukça detaylı şekilde açıklanmıştır.
16 Ekim 2020 tarihi itibariyle TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 43 maddeden oluşmaktadır. Bu yazıda kanun teklifinde yer alan vergi kanun değişikliklerine yer verilmiştir.
Otomobil satışlarında çok yüksek Özel Tüketim Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu yazıda 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ele alınmış, ÖTV uygulamasına ilişkin görüşlerimize yer verilmiştir.
Kambiyo mevzuatında hapis cezası uygulaması 1985 yılında kaldırılmıştır. Ancak kambiyo mevzuatına aykırılıklardan dolayı ciddi tutarlarda İdari Para Cezaları uygulanabilmketedir.
Kambiyo işlemlerine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıkça Sorulan Sorularda bir çok detay bilgi yer almaktadır.
Bu sunumda, 311 ve 312 nolu Gelir Vergilerinde yapılan aşağıdaki düzenlemeler açıklanmıştır. Binek otomobillerin giderleri Ücretlerin vergilendirilmesi Telif kazançları istisnası Avukatlara yapılan zorunlu müdafi ödemeleri Gelir Vergisi tarifesi Sporcuların vergilendirilmesi Uyumlu mükellef indirimi
518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında sokağa çıkma yasağı olan kişiler mücbir sebep halinde kabul edilmiştir. Söz konusu genel tebliğde, mücbir sebep hali sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kişiler için genel olarak bütün vergileri kapsayacak şekilde düzenlenmekle birlikte, emlak vergilerinin ertelendiğine dönük bir açıklama yapılmamıştır.
Kategoriler
Arşivler