Kategori: Katma Değer Vergisi

TBMM'ye sunulan son Vergi Barışı Kanun Teklifinde, kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesap affı, duran varlıkların değerlenmesi konuları yer almaktadır.
Cumhurbaşkanı kararları ile KDV oranının indirilmiş olması, bu hizmetlerin kullanıcılarını memnun etse de bu durum bir çok işletme yönünden devreden KDV’lerin büyümesine ve ilave finansman ihtiyaçlarına yol açmaktadır. Özellikle 2020 yılında turizm ve gıda sektöründe KDV oranlarının düşürülmüş olması, yaşanan devreden KDV sorunlarını ağırlaştırmaktadır. Diğer taraftan, indirimli oranda hizmet sunan mükelleflerin, gerekli şartları taşımaları halinde KDV iadesi alabilmeleri mümkündür. Bu yazımızda İndirimli oranda işlemlerde KDV iadesi, genel hatlarıyla ele alınmıştır. Özet olarak, 2020 yılında indirimli oranda satışlar nedeniyle yüksek devreden KDV tutarı olan mükellefler, 2021 yılı içerisinde vergi dairesine başvurarak KDV iadesi alabilmektedirler. İndirimli oranda KDV uygulamasında yüklenilen katma değer vergisinin indirimle telafi edilemeyen ve eşik değeri (2020 yılı için 17.300 TL) aşan kısmı iade edilmektedir. KDV iadesi alabilmek için detaylı listeleri hesaplama tabloları ve Yeminli Mali Müşavir raporlarının vergi dairesine sunulması ve iadenin 2021 yılı içerisinde yasal olarak talep edilmesi gerekir. Yazımızda genel hatlarıyla açıklanan uygulamanın detayları, KDV Genel Uygulama Tebliğinde oldukça detaylı şekilde açıklanmıştır.
16 Ekim 2020 tarihi itibariyle TBMM’ye sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 43 maddeden oluşmaktadır. Bu yazıda kanun teklifinde yer alan vergi kanun değişikliklerine yer verilmiştir.
Otomobil satışlarında çok yüksek Özel Tüketim Vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu yazıda 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ele alınmış, ÖTV uygulamasına ilişkin görüşlerimize yer verilmiştir.
Bu sunumda, 311 ve 312 nolu Gelir Vergilerinde yapılan aşağıdaki düzenlemeler açıklanmıştır. Binek otomobillerin giderleri Ücretlerin vergilendirilmesi Telif kazançları istisnası Avukatlara yapılan zorunlu müdafi ödemeleri Gelir Vergisi tarifesi Sporcuların vergilendirilmesi Uyumlu mükellef indirimi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs 2020 tarihli Genelge ile 65 yaş üstü kişilerden kimlerin sokağa çıkabileceğini düzenlemiştir. Yeni çıkan genelgenin mücbir sebep üzerindeki etkileri bu makalemizde tartışılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanmaktadır. Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgeyle Valiliklere duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı genel yazısı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirler ve bunların çalışanlarını Mayıs ayı süresince sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştur.
7143 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun[1] 5’nci maddesi kapsamında, mükelleflere gelir, kurumlar, gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisi beyanlarını artırma imkanı getirilmiştir. Bu yazımızla, kurumlar vergisi artırımı konusu açıklanmıştır.
KDV Uygulama Genel Tebliğinde kur farkları 3 farklı bölümde düzenlenmiştir.
Kategoriler
Arşivler