Kategori: Vergi Usul Kanunu

TBMM'ye sunulan son Vergi Barışı Kanun Teklifinde, kamu alacaklarının yapılandırılması, matrah artırımı, kasa ve ortaklar cari hesap affı, duran varlıkların değerlenmesi konuları yer almaktadır.
Kambiyo mevzuatında hapis cezası uygulaması 1985 yılında kaldırılmıştır. Ancak kambiyo mevzuatına aykırılıklardan dolayı ciddi tutarlarda İdari Para Cezaları uygulanabilmketedir.
Bu sunumda, 311 ve 312 nolu Gelir Vergilerinde yapılan aşağıdaki düzenlemeler açıklanmıştır. Binek otomobillerin giderleri Ücretlerin vergilendirilmesi Telif kazançları istisnası Avukatlara yapılan zorunlu müdafi ödemeleri Gelir Vergisi tarifesi Sporcuların vergilendirilmesi Uyumlu mükellef indirimi
518 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında sokağa çıkma yasağı olan kişiler mücbir sebep halinde kabul edilmiştir. Söz konusu genel tebliğde, mücbir sebep hali sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kişiler için genel olarak bütün vergileri kapsayacak şekilde düzenlenmekle birlikte, emlak vergilerinin ertelendiğine dönük bir açıklama yapılmamıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs 2020 tarihli Genelge ile 65 yaş üstü kişilerden kimlerin sokağa çıkabileceğini düzenlemiştir. Yeni çıkan genelgenin mücbir sebep üzerindeki etkileri bu makalemizde tartışılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanmaktadır. Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgeyle Valiliklere duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı genel yazısı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirler ve bunların çalışanlarını Mayıs ayı süresince sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştur.
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü kişiler 518 nolu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde kabul edilmektedir. Bu nedenle söz konusu kişilerin beyanname verme ve ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle durmuştur.
Bu yazıda, Gekap Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması konusu özetlenmiştir.
Geçici vergi ve hesap döneminin son günlerinde, dövizli mevcut, alacak ve borçların değerlenmedi mecburidir. Değerlemenin belli hesap gruplarıyla sınırlı yapılması mümkün değildir.
1. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesine Göre Sermaye Kaybının Telafisine ilişkin Genel Açıklama   Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi, anonim ve limited şirketlerin, esas sermayelerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri halinde yapması gereken işlemleri düzenlemektedir. TTK md. 376 2011 yılında yayınlanmasına rağmen, düzenlemesini açıklamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ancak 2018 yılında bir Tebliğ yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından […]
Kategoriler
Arşivler