İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 29 Mayıs 2020 tarihli Genelge ile 65 yaş üstü kişilerden kimlerin sokağa çıkabileceğini düzenlemiştir. Yeni çıkan genelgenin mücbir sebep üzerindeki etkileri bu makalemizde tartışılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanmaktadır. Söz konusu sokağa çıkma kısıtlaması 12.05.2020 tarihli ve 7887 sayılı Genelgeyle Valiliklere duyurulmuştur. İçişleri Bakanlığı genel yazısı ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirler ve bunların çalışanlarını Mayıs ayı süresince sokağa çıkma yasağından muaf tutmuştur.
Bir anlamda Vergi Affı olan Varlık Barışı uygulamasıyla %1 vergi ödemek suretiyle kayıt dışı bırakılan unsurların beyanı mümkün. Geçici nitelikteki uygulamaya göre, son beyan tarihi 30 Haziran 2020.
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü kişiler 518 nolu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde kabul edilmektedir. Bu nedenle söz konusu kişilerin beyanname verme ve ödeme süreleri mücbir sebep nedeniyle durmuştur.
Bu yazıda, Gekap Geri Kazanım Katılım Payı uygulaması konusu özetlenmiştir.
Kambiyo mevzuatı uyarınca Türk Lirasına çevrilen dövizli sözleşmelerde damga vergisi uygulaması bu yazımızda açıklanmıştır.
SÖZLEŞMELERİN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN 2018-32/52 SAYILI TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR.   Dr. Celal Çelik; Yeminli Mali Müşavir Yazı Tarihi: 16 Kasım 2018   13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 32 sayılı Kararda yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında dövizli sözleşme yapmalarına dönük yasak getirilmiş böylelikle Türk Borçlar Kanunun […]
DÖVİZLİ KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN KAMBİYO MEVZUATI DÜZENLEMELERİ Funda Karabulut, SMMM, Ecovis Değer Yazı Tarihi: 23 Ekim 2018   GİRİŞ Dövizli kredi kullanımlarını içeren düzenlemeler, 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.[1] 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren karar firmaların nakdi döviz kredisi kullanımlarına önemli kısıtlamalar getirirken Dövize Endeksli Kredi kullanımlarını ortadan kaldırmıştır. Ancak, bu […]
Kategoriler
Arşivler