32 sayılı Kararın 4/g ve Geçici 8’nci maddeleri uyarınca, döviz olarak yapılabilecek sözleşmelerin belirlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini 06.10.2018 Cumartesi tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı 2018-32/51 numaralı TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile düzenlemiştir. Değişikli yapan Tebliğ metni

Read more Dövizli Sözleşmelerin Yapılmasına Dönük Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayınlandı

Geçici vergi ve hesap döneminin son günlerinde, dövizli mevcut, alacak ve borçların değerlenmedi mecburidir. Değerlemenin belli hesap gruplarıyla sınırlı yapılması mümkün değildir.
Özel Tüketim Vergisinde yapılan değişiklikle, motor silindir hacimlerinin yanı sıra, değer esası da tarifeye eklenmişti. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hızlı artışla birlikte, kademeler anlamsız kalmış, araçların önemli bir kısmı üst dilimlerden vergilenmeye başlanmıştı. 24 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, otomobillerin özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlendi. Söz konusu […]
1. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesine Göre Sermaye Kaybının Telafisine ilişkin Genel Açıklama   Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi, anonim ve limited şirketlerin, esas sermayelerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri halinde yapması gereken işlemleri düzenlemektedir. TTK md. 376 2011 yılında yayınlanmasına rağmen, düzenlemesini açıklamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ancak 2018 yılında bir Tebliğ yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından […]
1. Türk Ticaret Kanunu Düzenlemesine Göre Sermaye Kaybının Telafisine ilişkin Genel Açıklama   Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesi, anonim ve limited şirketlerin, esas sermayelerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri halinde yapması gereken işlemleri düzenlemektedir. TTK md. 376 2011 yılında yayınlanmasına rağmen, düzenlemesini açıklamak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ancak 2018 yılında bir Tebliğ yayınlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından […]
İnternet sitemizde yer alan Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Yapılması Zorunluluğu başlıklı yazımızda 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 32 sayılı Kararda yapılan değişikliklere ilişkin görüşlerimiz yer almıştı. Konuya ilişkin olarak henüz yetkili otorite olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklayıcı nitelikte bir ikincil düzenleme yapılmamıştır. Öte yandan, 17 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın www.hazine.gov.tr internet […]
Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir Ecovis Değer  Yazının ilk yayınlanma tarihi 13 Eylül 2018 Güncellenme tarihi 04 Ekim 2018   Sözleşmelerin Türk Lirası Cinsinden Yapılma Zorunluluğu 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 26’ncı maddesinde[i] benimsenen sözleşme özgürlüğü (serbestisi) ilkesi uyarınca taraflar, kanunun gösterdiği sınırlar içerisinde serbestçe sözleşme yapabilirler. Sözleşme serbestisi (özgürlüğü), hukuk düzeninin sınırları içinde kişilerin […]
Kambiyo mevzuatı denilince 1567 sayılı Kanun ve 32 sayılı Karar akla gelmektedir. Bu yazımızda kısa olarak mevzuatımızdaki değişikliklere yer verilmiştir.
Kategoriler
Arşivler