Gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirler gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir yıl içinde elde ettiği kazanç […]
Kur farkları ile ilgili olarak fatura düzenlenmesi konusunda Vergi Usul Kanunu’nda açık bir düzenleme yoktur. Ancak 1 seri nolu KDV […]
Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir, Ecovis Değer   Türk hukukunda genel bir düzenleme olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun […]
Kategoriler
Arşivler