2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/56 KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri

Geçen hafta (3 Haziran 2021 tarihli ) Resmi Gazetede yayınlanan 36 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Finansman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG yazılan tutarlara ilişkin KDV tutarlarının indirilebileceğine dönük açıklama yapılmıştır. - KDV tevkifatındaki alt tutar KDV Dahil 2.000 TL’na yükseltilmiştir. Söz konusu tutar daha...

Devamı...

2021/55 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimli Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Dün öğleden sonra yayınlanan 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4062 sayılı CK ile, işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler %8, restoran yeme içme...

Devamı...

2021/54 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Konusunda Gelişmeler

TBMM’nda görüşülmekte olan 2/3622 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %5’ten %3’e indirilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülecek hali Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Kısaca Mali Af,...

Devamı...

2021/53 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler

Anonim Şirket Genel Kurullarının yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özellikle hamiline yazılı hisse senedi çıkarmış olan Şirketleri ilgilendiren değişiklikler için, 2021/53 nolu Sirkülerimize bakılabilir

Devamı...

2021/52 31 Mayıs 2021 tarihinde verilmesi gereken E-Defter Beratlarına ilişkin süre 7 Haziran 2021 tarihine uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK Sirküleri ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi gereken e-defter beratlarını oluşturma ve GİB sistemine yüklenmesi süresini 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatmıştır. Konuya ilişkin olarak 2021/52 nolu Sirkülerimize bakılabilir.

Devamı...

2021/51 Finansman Gider Kısıtlaması ile Çeşitli Konuların yer aldığı 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü epostanın ekinde sizlere Finansman Gider Kısıtlamasına ilişkin açıklamaları içeren 2021/51 sayılı Sirkülerimizi sunuyoruz. Finansman Gider Kısıtlaması (FGK) uygulamasında öz kaynakları aşan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerinin %10’luk kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıdır. Şirketlerin, geçici vergi dönem sonları...

Devamı...

2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

Mükellefler kendi düzenledikleri veya alıcısı oldukları e-arşiv faturalar ve e-SM makbuzları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iptal bildirimlerini yapacaklardır. Konuyu açıklayan Kılavuz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Uygulamanın genel açıklamasına ekte yer alan 2021/50 numaralı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Devamı...

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

Tam kapanma kısıtlamaları çerçevesinde kabul edilen, 7318 sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanuna eklenen Geç. md. 3 uyarınca, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz, • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra...

Devamı...

2021/48 Mikro İhracat İndirimi ve Esnaf Muaflığı Uygulamaları (314 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Açıklamaları)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 maddesinde, İnternetten küçük ölçekli ihracat yapan gelir vergisi mükelleflerine dönük bir gelir vergisi indirimi yer almaktadır. Belli şartların gerçekleşmesi halinde, posta veya hızlı kargo taşıma şirketleri aracılığı ile mikro ihracat yapan gerçek kişilerin elde ettikleri kazancın %50’sinin gelir vergisi matrahından düşülmesi öngörülmektedir. Bu indirimden kurumlar...

Devamı...