2021/74 2021 yılı Yeniden Değerleme Oranı %36,20 Olarak Açıklandı

2021/74 nolu sirkülerimizle de 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı düzenlemesi iletilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı 2021 yılı yeniden değerleme oranını % 36,2 açıklamıştır. Söz konusu oran geçtiğimiz yıl %9,11 olarak belirlenmişti. 2021 yılı için belirlenen %36,2 oranı, 2022 yılında uygulanacak olan vergi ve harç rakamlarının uygulanmasına baz teşkil edecektir....

Devamı...

2021/72 7338 sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

7338 sayılı Kanunla, ağırlıklı olarak Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu olmak üzere, vergi mevzuatında önemli değişiklikler olmuştur. Yapılan değişiklikler Sirkülerde yazım sırasına göre açıklanmıştır

Devamı...

2021/71 532 sayılı VUK GT ile Defter Beyan Sisteminde değişiklik yapıldı

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız. ECC71-VUK-GT-486İndir Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mükellefin ödevlerinden biri defter tutmadır. Bazı mükelleflerin yasal defterlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sahip olunan https://www.defterbeyan.gov.tr/tr sistemi üzerinde tutması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen mükellef gruplarının yasal defterlerini, defter beyan sistemi üzerinden tutması gerekmektedir. Serbest meslek erbabıİşletme hesabı esasına...

Devamı...

2021/70 Teknoparklar ile Ar-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge/Merkez Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı %20 den %50’ye yükseltildi

Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin elde ettiği kazançlar belli şartlar altında gelir vergisinden istisnadır. Yapılan ilk kanuni düzenlemelere göre ücret gelirlerine, İstisna uygulanmasının en önemli şartı, fiilen bu bölgelerde mesainin geçirilmesiydi. Pandemi koşullarında sınırlı da olsa uzaktan çalışmaya müsaade edilmiştir. 2021 yılı başlarında çıkarılan 7263 sayılı Kanunla, teknopark,...

Devamı...

2021/68 Gelir ve Kurumlar Vergisi iadesine ilişkin 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Güncellenmiştir.

06.10.2021 Tarihli Resmi Gazete’de 315 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu GT ile, gelir ve kurumlar vergisi iadelerini düzenleyen 252 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile, inceleme ve teminat aranmadan nakden yapılabilecek gelir ve kurumlar vergisi tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca...

Devamı...

2021/67 Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizler İle Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılmıştır.

Yaşanan Yeni Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için mevduat faizleri ve bazı menkul kıymetlerde geçerli olan stopaj oranları düşürülmüştü. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 4561 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren menkul kıymetlerde geçerli stopaj indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmıştır. Uygulamanın detayları ekte yer...

Devamı...

2021/66 İkinci El Cep Telefonlarının Garantili Satışlarındaki KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir

30.09.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4517 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında satılan kullanılmış cep telefonlarındaki KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir

Devamı...

2021/65 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunda Yer alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatıldı

7326 sayılı Kanun vergi, SGK gibi kamuya olan borçların yapılandırılması, yargı safhası borçların yapılandırılması, matrah artırımı, stokların düzeltilmesi, kasa affı gibi çok çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Geçici süreli bu kanundan yararlanmak için usulüne uygun bir şekilde başvurmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanundan yararlanmak için başvuru süresi, ve ilk...

Devamı...