2020/90 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayınlanmıştır

2020/90 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayınlanmıştır

“Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ” 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ’de 7256 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ özetle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını kapsıyor.

Ayrıca, yurt içinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine ilişkin usul ve esaslar da tebliği kapsamında yer almaktadır.

Bildirimde bulunulacak varlıklara ilişkin olarak hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bu kapsamdan yararlanmak için gerek yurt dışından getirilecek varlıkların gerekse Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların 30/6/2021 tarihine (bu tarih dâhil) bildirilmeleri şartı vardır. Varlık barışı bildirim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Cumhurbaşkanı’nın yukarıdaki süreleri 6’şar aylık periyotlarla 1 yıla kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Beyan edilen varlıklarla ilgili olarak herhangi bir vergi ödenmesi ön görülmemektedir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

ECC 90 Sirküler Eki : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir