2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

Çok taraflı Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında, bir ülke idaresine sunulan Ülke Bazlı Raporlarının imzacı taraf konumundaki ilgili ülkenin yetkili idaresi ile paylaşılmaktadır.

Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasını müteakip, çeşitli ülkelerle aktivasyon süreci tamamlanmıştır.

OECD’nin internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, Ülke Bazlı Raporlara ilişkin olarak Türkiye 37 ülkeye bilgi verecek ve 47 ülkeden bilgi almaya başlayacaktır. Bilgi alma ve bilgi verme süreçleri Katar dışındaki ülkeler için 1 Ocak 2019’dan başlayan vergi dönemleri için geçerli olmak üzere başlamıştır. Diğer taraftan Türkiye’nin Katar bilgilerini paylaşma süreci ise 1 Ocak 2020 tarihinde başlayan vergilendirme dönemlerini içermektedir.

Daha önce 2020/68 numaralı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere, 2019 hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesinin, 2019 hesap dönemi için 26 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar (2020/95 nolu ECC sirküler) ülke bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda (BTRANS) İdareye sunması zorunlu hale getirilmiştir.

Ekteki 1 ve 2 nolu tablolarda aktivasyon süreci tamamlanmış, Türkiye ile Ülke Bazlı Raporları otomatik bilgi değişimine taraf olan ülkeler listesi verilmiştir. Çok uluslu işletmeler grubunun ana işletmesinin, Tablo 1’de yer alan ülkelerden birinde bulunması halinde, Türkiye’de bulunan işletmenin Gelir İdaresi Başkanlığı’na ülke bazlı raporu sunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda olan Şirketlerin, vergi dairesine bilgi vermelerinde yarar bulunmaktadır. Ülke bazlı rapor sunmak zorunda olan ve ana işletmesi tablo 1’de yer almayan ülkelerde bulunan Şirketlerin ise, ülke bazlı raporu hazırlaması 26 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar 2019 hesap dönemine ilişkin raporlarını BTRANS aracılığı ile İdareye sunma mecburiyetleri devam etmektedir.

Aktivasyon sürecinin güncel durumuna ilişkin liste, OECD’nin internet sitesinde bulunmaktadır. İlgili linke girerek hangi ülkelerin, hangileriyle bilgi paylaşabileceklerine ilişkin detay liste yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: ÜLKE BAZLI RAPORLAR İÇİN AKTİVASYON SÜRECİ TAMAMLANAN ÜLKELER LİSTESİ.

SİRKÜLER EKİ: ÜLKE BAZLI RAPORLAR İÇİN AKTİVASYON SÜRECİ TAMAMLANAN ÜLKELER LİSTES

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir