2021/16 Çeklerde muhatap bankaların hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar değişti

2021/16 Çeklerde muhatap bankaların hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar değişti

Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2021 sayılı nüshasında yer alan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile çekin muhatabı olan bankanın düzenleyici tarafından hariç olmak üzere süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar 2.225 TL’ndan 2.670 TL’na yükseltilmiştir.

Karşılığı bulunmayan çeklerde, Muhatap banka çek bedeli 2.670 TL veya üzerinde ise 2.670 TL, çek bedeli 2.670 TL’nın altında ise çekin üzerindeki bedeli ödemekle yükümlüdür.

Öte yandan yukarıda bahsi geçen Tebliğ’in yürürlüğe girdiği ilk tarih olan 20.01.2010 tarihinden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 1.680 TL kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 1.680 TL’nı tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür .

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

ECC SİRKÜLER 16 EKİ

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir