2021/20 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Dövizli Konaklama Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

2021/20 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Dövizli Konaklama Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararla 32 sayılı Karara eklenen
4/g bendi ile, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında bir çok
sözleşme türünün dövizli olarak yapılması yasaklanmış,
konuya ilişkin istisnaları getirme konusunda Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16
Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu 2018-
32/52 nolu Genel Tebliğ ile hizmet sözleşmesine ilişkin
istisnaları açıklamıştı.

Diğer taraftan, 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan 2021-32/59 nolu Genel Tebliğ ile “Türkiye’de
yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli
konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet
sözleşmeleri” istisnalar arasına dahil edilmiştir.

Buna göre, 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren, Türkiye’de
yerleşik kişiler arasında Bakanlık Belgeli tesislerle konaklama
hizmet sözleşmesi dövizli veya dövize endeksli olarak
düzenlenebilecektir.

Diğer taraftan, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında sözleşme
düzenlenmesinde yabancı para kullanımına ilişkin
kısıtlamalar halen geçerliliğini sürdürmektedir. Konuya ilişkin
mevzuattaki güncel durum, ECC Denetime ait blog
yazısında yer almaktadır. Söz konusu BLOG yazımıza
www.kurfarkları.com ve www.eccdenetim.com/blog
adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni sekmede önizle

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021-32/59)

 

ECC SİRKÜLER 20 EKİ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021-32/59)

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir