2021/28 Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Çalışanlardaki Gelir Vergisi İstisnası Koşulları 2020 yılı için Hafifletildi

2021/28 Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Çalışanlardaki Gelir Vergisi İstisnası Koşulları 2020 yılı için Hafifletildi

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’ncü
maddesinde bu bölgede yapılan faaliyetler ilgili vergi
istisnaları düzenlenmiştir. Aynı maddenin İkinci fıkrasının “b”
bendi uyarınca, üretim birimlerinde çalışanların kazançları
için geçerli olan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.

b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) Bu bölgelerde üretilen
ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç
eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri
ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan
sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek
suretiyle terkin edilir. Bu oranı %50’ye kadar indirmeye ve
kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Cumhurbaşkanı
yetkilidir. …

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3516 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3218 sayılı Kanun Geçici md. 3/2-b
uyarınca, söz konusu oranın sadece 2020 yılı için %80 olarak
uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu düzenleme uyarınca, 2020 yılında geçerli olmak üzere,
serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından
bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en
az %80’inin yurt dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam
edilen personele ödenen ücretler, maddede belirtilen
şekilde gelir vergisinden istisna edilmiştir. Üretimden ihracat
tutarının %80’nin altında kalması halinde, gelir vergisi istisnası
uygulanmayacaktır. İstisnanın yasaya göre uygulanma
şekli, kapsamdaki ücretler üzerinden asgari geçim indirimi
uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek
muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden
indirilmek suretiyle terkin edilme şeklindedir.

Cumhurbaşkanı Kararı sadece 2020 yılına ilişkin bir düzenlemedir. Bu nedenle, yeni bir
düzenleme yapılmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yılları için söz konusu oran %85 olarak
uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan ve 12.3.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3218 sayılı 1 seri nolu Serbest
Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde detaylı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca konuya ilişkin 2 farklı tebliğ daha bulunmakta olup, düzenlemelere ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir.

3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.

Yararlı olması dileklerimizle.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: : 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir