2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

18/03/2021 tarih ve 56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /56 

Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı 
Tarihi     : 18/03/2021 
Sayısı    : KVK-56 / 2021-1 / Yatırım İndirimi – 42 
İlgili olduğu maddeler            : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 
İlgili olduğu kazanç türleri    : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 

2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. 

 Duyurulur. 

Bekir BAYRAKDAR 

Gelir İdaresi Başkanı 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir