2021/40 Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Menkul Kıymetlerdeki Faiz Stopaj İndirimleri 31 Mayıs 2021’e kadar Uzatılmıştır

2021/40 Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Menkul Kıymetlerdeki Faiz Stopaj İndirimleri 31 Mayıs 2021’e kadar Uzatılmıştır

MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI STOPAJLARI 

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile 30 Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak ya da vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düşürülmüştü. (ECC 71 Nolu Sirküler)  

Cumhurbaşkanı’nın 22 Aralık 2020 tarihli 3321 sayılı kararı ile düşük oranlı tevkifat uygulaması 31 Mart 2021’e kadar açılacak hesaplarda da uzatılmıştı. (ECC 98 Nolu Sirküler) 

Bu defa 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanan tevkifat oranlarındaki değişiklikler 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.  Son uzatma kararından sonra, geçerli gelir vergisi stopaj oranları aşağıdaki gibi olmuştur. 

Stopaj Oranı Değiştirilen Ödeme Türü 2006/10731 BKK Md. 1-1/d-(2),(3) yer alan oran 3032, 3321 ve 3755 CK ile 30.09.2020 – 31.05.2021 döneminde geçerli oran 
2) Mevduat faizlerinden; 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15 %5 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12 %3 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 %0 
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15 %5 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12 %3 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0 

BAZI MENKUL KIYMETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME 

Diğer taraftan, bazı menkul kıymetlerin geçerli faizlerinde geçerli stopaj indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. Son duruma göre konu aşağıda açıklanmıştır. 

3755 sayılı CK md. 2 ile değişik 3321 sayılı Karar ile; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar aşağıda yer alan işlemlere, 23 Aralık 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında iktisap edilenlerle sınırlı olarak aşağıdaki oranlar uygulanacaktır. 

  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5  
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3  
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0  
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5  
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3  
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0  

Ayrıca 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır. 

KARARIN YÜRÜRLÜĞÜ 

Mevduat faizlerini ilişkin indirimli stopaj uygulaması, 1 Nisan 2021’den itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Diğer menkul kıymetlerdeki indirimli stopaj uygulamasının yürürlük düzenlemesi ise, ekte yer alan CK’nın 3/b maddesinde yer almaktadır. 

Uygulama sürelerini uzatan 3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ektedir. 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir