2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle, bazı mal ve hizmetlerin KDV oranları 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle düşürülmüştü. Sonrasında 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli oran uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin detaylar için ECC Denetimin 2020/59 ve 2020/97 numaralı Sirkülerine bakılabilir. 

Diğer taraftan, bu defa yayınlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile süresi biten KDV oran indirimlerinden sadece konaklama (geceleme) hizmetlerine ilişkin oran indiriminin süresi 1 ay daha uzatılmıştır. İşyeri kiralama, yolcu taşımacılığı, berberlik vb hizmetler için Kararnamede geçerli oranlar uygulanmaya devam edecektir. 

30 Nisan 2021 tarih, 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 24.12.2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, eklenen geçici 9’uncu madde aşağıdaki gibidir.  

“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli II sayılı listenin ‘B) DİĞER MAL VE HİZMETLER’ bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.” 

Yukarıdaki geçici madde gereğince geceleme hizmetindeki KDV oranı, 1 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında %1 olarak uygulanmaya devam edecektir. 

Söz konusu geceleme hizmetleri için yeni bir belirleme yapılmadığı takdirde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli KDV oranı %8  olarak uygulanacaktır. 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. 

ECC SİRKÜLER EKİ 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir