2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bugün yayınlanan 3 Mayıs 2021 tarih ve 134 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile,

17 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi gereken 2021/Ocak – Mart dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri,

Bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Uzatma, özel hesap dönemine tabi olup ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan mükellefleri de kapsayacaktır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Mükellefleri için 2021 yılı tamamı için geçerli şekilde geçici vergi oranı %15’tir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri için 2021 yılında geçerli geçici vergi oranları ise aşağıdaki gibidir.

2021 yılı birinci dönem için %20’dir.

2021 yılı 2,3,ve 4 dönemler için %25’tir.


 
Saygılarımızla 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 134 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 

ECC SİRKÜLER 47 EKİ 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/134

Konusu: 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 3/5/2021

Sayısı: VUK-134/ 2021-2

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir