2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv Fatura ve e-SMM belgelerine (kısaca e-belge) ilişkin olarak İptal, İhtar ve İtiraz bildirim kılavuzu yayınlanmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesi gereğince fatura ve benzeri belgelere ilişkin itirazların noter aracılığı ile, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi aracılığı ile yapılması mümkündür. Öte yandan, GİB sistemleri aracılığı ile de e-belgelere itiraz edilmesi mümkündür. 

509 nolu VUK GT’nin V/10 bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, e-belgelere ilişkin iptal işlemlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Kılavuz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmış olup uygulama detayları kısaca açıklanmıştır. 

Kılavuz metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Genel olarak e-belge’nin düzenleyicisi veya muhatabı konumundaki vergi mükellefleri tarafından e-belge iptal veya itiraz bildirimleri yapılabilecektir. 

İptal talebinin e-belgenin alıcıya iletilmesinden itibaren 8 gün içerisinde yapılması gerekir. 

İptal ve itiraz talepleri GİB portal veya e-Arşiv Fatura Portal üzerinden yapılabilir. 

GİB portal yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB partaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Belgeler için “İptal Talebi” veya “İtiraz Talebi” oluşturabilirler. 

İptal/itiraz talebinin sistemde oluşturulmasını müteakip, belge için iptal/itiraz talebi, belgeyi düzenleyen mükellefin sistemine iletilmiş olacaktır. 

GİB Portal Yöntemini kullanan e-Arşiv Fatura ve e-SMM kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile GİB Portal Uygulamasına giriş yaparak, Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-Belge kullanıcısı olmayan (5000/30000 TL üzeri belgeleri GİB portaldan düzenleyen) mükellefler ise İnteraktif V.D kullanıcı kodu ve şifreleri ile 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde düzenledikleri e-Belgeler için kendilerine ulaşan iptal/itiraz taleplerinin “Onaylama/Reddetme” işlemlerini yapabilirler.  

Başka bir ifade ile kendisi tarafından düzenlenen e-belgenin “iptal/itiraz” talebini elektronik ortamda gören belge düzenleyicisi de kendisine ulaşan talebi GİB Portal veya e-Arşiv Fatura Portal üzerinden “Onaylama veya Reddetme” işlemini yapabilirler. 

e-belgelerle ilgili iptal ve itiraz işlemlerini yapmadan önce ekte sunulan kılavuzun incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 


 
Saygılarımızla 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : GİB e-ARŞİV UYGULAMALARI (e-Arşiv Fatura, e-SMM) İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Uygulamalari_Iptal_Ihtar_Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_V.1.0.pdf

 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir