2021/53 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler

2021/53 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız.

Resmi Gazete’nin 29 Mayıs 2021 tarihli nüshasında, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Özellikle hamiline yazılı hisse senedi çıkaran Şirketleri ve ortaklarını ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

  • Mevzuat değişikliklerine paralel bir şekilde Yönetmelikte geçen  “temsil ve ilzam” ibareleri “temsil” olarak değiştirilmiştir. 
  • Genel kurul toplantısında hazır bulundurulacak belgelere, hamiline yazılı pay senedi sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan temin edilecek pay senetler çizelgesi eklenmiştir. Bu değişiklik hamiline yazılı pay senedi çıkarmış olan Şirketleri ilgilendirmektedir. 
    Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula katılma şekli değiştirilmiştir.  Yönetmeliğin 18/3 düzenlemesine göre, 
  • Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler
  • Diğer taraftan, 2021 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, Yönetmeliğe geçici 3’ncü madde eklenmiş olup, içeriği aşağıdaki gibidir. 

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü 

Geçici Madde 3 – (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dâhil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.” 

  • Ayrıca Yönetmelik adının güncellenmiş halini içerecek şekilde, ek5’te yer alan İç Genelge güncellenmiştir. 

Yapılan değişiklikler, 29 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir