2021/62 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimlerin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatılmıştır

2021/62 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimlerin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız.

BAZI KDV ve stopaj Oranlarındaki indirim

Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV ve gelir vergisi stopaj oranları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile indirilmişti. (ECC 2020/59 Sayılı Sirküler). Söz konusu indirimli olarak uygulanacak süreler, 23 Aralık 2020, 1 Haziran 2021 ve 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararları ile  31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştı. (ECC 2021/55 Sayılı Sirküler).

30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4311 ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile indirimli KDV ve stopajlarının uygulanma süresi 2 ay daha uzatılarak 30 Eylül 2021 olarak yeniden belirlenmiştir. Konuya ilişkin açıklamalarımız bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

KDV Oranları geçici olarak indirilen hizmetler

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na Geçici 6’ncı madde eklenmiştir. Yapılan eklemeye istinaden, sayılan bazı hizmetlerin KDV oranı %18’den %8’e, turizm ve yemek sektörüne ilişkin bazı hizmetler ise %8’den %1’e indirilmiştir. (ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ECC 2020/59 nolu Sirkülerin ekinde yer almaktadır.)

Söz konusu Kararda yer alan süreler 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar, 4062 sayılı CK ile 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu defa 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV indirimlerinin süresi, 31 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır

KDV Oranları geçici süreli olarak indirilmiş şekilde belirlenen hizmet türleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

KDV oranı % 8’e indirilen işlemler aşağıdaki gibidir.:

 • İşyeri kiralama hizmeti,
 • Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,
 • Düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,
 • Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,
 • Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,
 • Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,
 • Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,
 • Halı ve kilim yıkama hizmetleri,
 • Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar v.b.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi v.b.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),,
 • Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,
 • Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,
 • Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),
 • Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),
 • Yeme içme hizmetleri (KDV Oranlarının Belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri) (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 • Yolcu taşımacılığı hizmetleri,
 • Süs bitkileri ile çiçek teslimleri (30.12.2019 tarih ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan), (Türk Gümrük Tarife Cetveli 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00, pozisyonlarında yer alan mallar hariç)

Diğer taraftan, aşağıdaki hizmetler için geçerli KDV oranı % 1‘dir.

 • Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti,
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
 • Yeme içme hizmetleri (Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Kira ödemelerinde geçerli stopaj oranı %10 olarak uygulanmaya devam etmektedir

Diğer taraftan kira ödemelerindeki gelir vergisi stopajı (vergi tevkifatı veya vergi kesintisi) oranı 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %20’den %10’a indirilmiştir. Bahsedilen CK uyarınca, %10 oranı 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasından nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanmıştır. Söz konusu indirimin süresi 3319 numaralı CK ile 31 Mayıs 2021 tarihine ve 4063 sayılı CK ile 31 Temmuz 2021 tarihinde uzatılmıştı.

Diğer taraftan ekte yer alan 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli stopaj uygulaması 30 Eylül 2021 tarihine kadar %10 olarak uygulanmaya devam edecektir.

4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre, aşağıdaki ödemelerde geçerli gelir vergisi stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan;
  • 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeleri,
  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi çerçevesinde kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

Yeni bir düzenleme yapılmadığı takdirde, 1 Ekim 2021 tarihi ve sonrasında yapılacak kira ödemelerinde ise, 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde geçerli olan %20 oranı uygulanmaya devam edecektir.

MEVDUAT STOPAJ ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Diğer taraftan, ekte yer alan 4311 sayılı CK’nın 1 ve 2’nci maddeleri ile 2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddelerinde yer alan 31/7/2021 ibareleri 30/9/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

Anılan Kararın;

– 4311 sayılı CK’nın 1 inci maddesi 1/8/2021 tarihinden itibaren Türk lirası cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile yine Türk lirası cinsinden açılan katılım hesaplarından elde edilen kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

– 4311 sayılı CK’nın 2 nci maddesi ise 1/8/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 30/7/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Sirkülerimiz ekleri arasında yer almaktadır.


Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir

Ekler :4312 ve 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir