2021/63 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

2021/63 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan Sel Afeti nedeniyle, selden etkilenen aşağıdaki ilçelerde mücbir sebep hali ilan etmiştir.

Mücbir Sebep Kapsamı İlçeler

Uygulamanın Yasal Dayanağı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 13 ve 15/3’üncü maddeleri uygulamanın yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkilidir.

Konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 13.8.2021 tarihi itibariyle bir duyuru yayınlamıştır. Duyuru metni Sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

Mücbir Sebep Kapsamındaki kişiler


Mücbir sebep kapsamındaki ilçelerde sel tarihi (11 Ağustos 2021) itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler için mücbir sebep hali geçerlidir.

Mücbir Sebebin Süresi

Mücbir sebebin süresi 11.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasıdır

Mücbir Sebep Nedeniyle Duran Süreler

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken aşağıdaki beyanname ve formlar için mücbir sebep hali geçerlidir. Ekte yer alan HMB duyurusunda, mücbir sebebin kapsamı aşağıdaki şekilde çizilmiştir.

11.08.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli mücbir sebep hali süresince,

  • Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
  • Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • Sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
  • Sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi
    uzatılmıştır.

Mücbir Sebep Kapsamındaki Beyanname, Bildirim ve Ödeme Süreleri

Mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden ulaşılabilir. Mücbir sebep halini ilan eden HMB GİB duyurusu, Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.


Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir

Ek: GİB Duyurusu

ECC Sirküler 63 eki

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Meydana Gelen Selden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

GİB İnternet Sitesinde Yayın Tarihi: 13/8/2021 – 19:36

11.08.2021 tarihinde Kastamonu ili Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçeleri, Sinop ili Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın ili Ulus ilçesinde meydana gelen sele ilişkin olarak, Bakanlığımız tarafından, söz konusu ilçelerde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, söz konusu yerlerde sel tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından sel tarihi olan 11.08.2021 ila 31.12.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

 Mücbir sebep hali süresince,

  • verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri,
  • bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,
  • sel tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi,
  • sel tarihinden önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

uzatılmıştır.

Buna göre, mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile yukarıda ifade edilen diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.01.2022 Pazartesi günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Bununla birlikte söz konusu yerlerde bulunan mükellefler tarafından, mücbir sebep hali süresi içerisinde verilmesi gereken 2021 yılı 2 nci ve 3 üncü geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları 15.02.2022 Salı günü sonuna kadar başvuru yapmaları ve gerekli şartları da taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilinir.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir