2021/67 Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizler İle Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılmıştır.

2021/67 Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizler İle Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılmıştır.

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız.

MEVDUAT STOPAJ ORANLARINDAKİ İNDİRİM

Bilindiği üzere daha önce mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankalarının ödediği kâr paylarına uygulanan stopaj oranları 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirilmişti. (ECC 2020/71 Sayılı Sirküler). Söz konusu indirimlerin uygulama süresi  31 Aralık 2020’de sona erecekti. Ancak bu süre ;

  • 23.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede yer alan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlı ile  31 Mart 2021 Tarihine,
  • 01.04.2020 Tarihli Resmi Gazetede yer alan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlı ile  31 Mayıs 2021 Tarihine
  • 01.06.2020 Tarihli Resmi Gazetede yer alan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlı ile  31 Temmuz 2021 Tarihine
  • 30.07.2021 Tarihli Resmi Gazetede yer alan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlı ile  30 Eylül 2021 Tarihine

uzatılmıştı. Bu sefer 01.10.2021 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile indirimli olarak uygulanacak süre 31 Aralık 2021’e uzatılmıştır. Aşağıdaki tabloda, geçerli olan ve geçici olarak uygulanacak olan stopaj oranları karşılıklı olarak gösterilmiştir.

Mevduat faiz stopajlarına ilişkin 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın Geçici 2’nci maddesi aşağıdaki gibi olmuştur.

GEÇİCİ MADDE 2- 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2)  Mevduat faizlerinden;

i)  Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)  1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv)  Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3)  Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i)  Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii)  1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. – 4561 sayılı CK’nın 1 inci maddesi 1/10/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BAZI MENKUL KIYMETLERDEKİ STOPAJ İNDİRİMİ

Ekte yer alan 4561 sayılı CK’nın 2’nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin eki Kararın geçici geçici 3 üncü maddesinde yer alan 30/9/2021 ibaresi 31/12/2021 şeklinde değiştirilmiştir. Bazı menkul kıymetlerde geçerli olan stopajları ilgilendiren,  2006/10731 sayılı BKK’nın eki Kararın Geçici 3’ncü maddesi aşağıdaki gibi olmuştur.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

Yukarıda yer verilen değişiklik, 1/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı (1 Ekim 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir

Diğer hükümler yayımı (1 Ekim 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Sirkülerimiz ekleri arasında yer almaktadır

Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir

Ek : 45617 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

2021/67 ECC SİRKÜLER EKİ

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir