Yazar - Dr. Celal Çelik

2021/41 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

7262 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, halka açık olmayan şirketlerdeki hamiline yazılı hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirime ilişkin son tarih, 31 Aralık 2021’dir. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senetlerini devralan kişilerin de bu alışlarını MKK’ya bildirmesi gerekmektedir. Bildirimlerin zamanında yapılmaması, pay sahipliği haklarının kullanımına engel olabileceği...

Devamı...

2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

18/03/2021 tarih ve 56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...

Devamı...

2021/38 2020 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı

7194 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 2020 yılından itibaren ücret gelirlerinin beyanına ilişkin kurallar değiştirilmiştir. Yapılan en önemli değişiklik, yıllık tutarı 600.000 TL’nı aşan ücretlerin, tek işverenden alınsa dahi beyan edilmesi zorunluluğudur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde usulsüzlük ve vergi cezaları ile karşılaşılabilir. Buna göre, 2020 yılındaki aylık ortalama net ücret...

Devamı...

2021/35 Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Bildirim Kuralları Değiştirildi

15 milyon ABD Doları ve üstü dövizli ve/veya dövize endeksli kredi kullanan firmaların, mali tablolarında yer alan çeşitli bilgileri T.C. Merkez Bankası’na bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik Değişikliği ile bildirimlerin periyodu, şekli ve içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • Bildirimler aylık bazda yapılacaktır. • Bildirimlerde VUK Muhasebe Sistemi...

Devamı...

2021/34 Sosyo-ekonomik seviyesi düşük bölgelerde ilave 6 puan işveren sigorta prim hissesi teşvik süresi uzatıldı

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 81/2’nci fıkrası uyarınca, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan yörelerde, SGK primi işveren hissesinin 6 puanlık kısmının (%6) hazine tarafından karşılanmasına dönük düzenleme yapma konusunda Cumhurbaşkanı’na (Bakanlar Kuruluna) yetki verilmiştir. 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 52 ilde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışan bulunan...

Devamı...

2021/33 Kıymetli Madenlerle İlgili Olarak Kambiyo Mevzuatında Değişikler Yapılmıştır

Kıymetli madenlerin yurda sokulması ve ihracatına ilişkin düzenlemeler, kambiyo mevzuatında yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı kıymetli madenler konusunda bir yönetmelik ve üç tebliğ değişikliği yapmıştır. Konu genel...

Devamı...

2021/32 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Kovid 19 salgınına karşı, İşsizlik Fonu kullanılmaya devam edilmektedir. 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılarak 31 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Daha önce 23/12/2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı süre 2 ay (2020/96 Sayılı Sirkülerimiz)...

Devamı...

2021/31 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde bulunan İşletmelere Ciro Desteği Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran ve benzeri yerlere, ciro yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Toplam tutarı 2.000 TL – 40.000 TL olarak belirlenen bu yardımdan yararlanabilmek için aşağıdaki 4 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. • 2019 ve öncesinde işe başlamış ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle faal...

Devamı...

2021/30 KDV Tevkifat (Stopaj) Uygulaması Değişiklikleri

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 35 nolu KDV Genel Tebliği ile, KDV Tevkifat uygulamasında önemli değişlikler gerçekleştirilmiştir. KDV Tevkifat uygulamasında, alıcılar satıcıya ödemeleri gereken KDV tutarının bir kısmını, satıcı yerine doğrudan vergi dairesine ödemektedirler. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. Tevkifat kapsamına yeni hizmetler eklenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir. Ticari reklam hizmetleri, (3/10...

Devamı...

2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

Çok taraflı Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında, bir ülke idaresine sunulan Ülke Bazlı Raporlarının imzacı taraf konumundaki ilgili ülkenin yetkili idaresi ile paylaşılmaktadır. Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasını müteakip, çeşitli ülkelerle aktivasyon süreci tamamlanmıştır. OECD’nin internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, Ülke Bazlı Raporlara...

Devamı...