Yazar - Okan Erdal

2021/70 Teknoparklar ile Ar-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge/Merkez Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı %20 den %50’ye yükseltildi

Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin elde ettiği kazançlar belli şartlar altında gelir vergisinden istisnadır. Yapılan ilk kanuni düzenlemelere göre ücret gelirlerine, İstisna uygulanmasının en önemli şartı, fiilen bu bölgelerde mesainin geçirilmesiydi. Pandemi koşullarında sınırlı da olsa uzaktan çalışmaya müsaade edilmiştir. 2021 yılı başlarında çıkarılan 7263 sayılı Kanunla, teknopark,...

Devamı...

2021/68 Gelir ve Kurumlar Vergisi iadesine ilişkin 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Güncellenmiştir.

06.10.2021 Tarihli Resmi Gazete’de 315 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu GT ile, gelir ve kurumlar vergisi iadelerini düzenleyen 252 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile, inceleme ve teminat aranmadan nakden yapılabilecek gelir ve kurumlar vergisi tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca...

Devamı...

2021/67 Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizler İle Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılmıştır.

Yaşanan Yeni Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için mevduat faizleri ve bazı menkul kıymetlerde geçerli olan stopaj oranları düşürülmüştü. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 4561 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren menkul kıymetlerde geçerli stopaj indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmıştır. Uygulamanın detayları ekte yer...

Devamı...

2021/66 İkinci El Cep Telefonlarının Garantili Satışlarındaki KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir

30.09.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4517 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında satılan kullanılmış cep telefonlarındaki KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir

Devamı...

2021/65 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunda Yer alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatıldı

7326 sayılı Kanun vergi, SGK gibi kamuya olan borçların yapılandırılması, yargı safhası borçların yapılandırılması, matrah artırımı, stokların düzeltilmesi, kasa affı gibi çok çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Geçici süreli bu kanundan yararlanmak için usulüne uygun bir şekilde başvurmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanundan yararlanmak için başvuru süresi, ve ilk...

Devamı...

2021/64 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 37 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı

Sahte belge kullanma vb. sebeplerle KDV uygulamasında özel esaslarda bulunan mükelleflerin 2016 – 2020 dönemleri KDV beyanlarını matrah artırımına tabi tutmaları ve ortaya çıkan vergileri ödemeleri halinde, özel esaslardan çıkmaları mümkündür. Konuya ilişkin detay açıklamalar, 37 nolu Genel Tebliğ’de ve 2021/64 nolu ECC Denetim Sirkülerinde yapılmıştır.

Devamı...

2021/63 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

Değerli Müşterimiz / Sayın İlgili; Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan orman yangınları henüz son bulmuş iken, Batı Karadeniz Kastamonu civarında yaşanan sel felaketi hepimizin içini burktu. Bu nedenle tüm herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere, Batı Karadeniz bölgesi sel afeti...

Devamı...

2021/62 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimlerin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Bugünkü (30 Temmuz 2021) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4312 sayılı CK ile, KDV indirimlerinin süresi uzatılmıştır. Buna göre 30 Eylül 2021 tarihine kadar KDV oranları işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler için %8,...

Devamı...

2021/61 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Bazı Diğer Kişilere, Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 529 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerine, bazı tüzel kişiliği bulunmayan kişilere, “trust” (vakıf) ve benzeri yapıları idare eden kişilere, tüzel kişiliğin, gelirlerin ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme mecburiyeti getirilmiştir. Söz konusu kişiler 1...

Devamı...