Çalışma Mevzuatı

2021/46 Sözleşme Fesih Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Koronavirüs salgını nedeniyle İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde işten çıkarmaya dönük kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici kısıtlamanın süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin açıklamalarımız, ekte yer alan 2021/46 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/36 İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 09 Mart 2021 tarih 31418 sayılı nüshasında yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren (2 ay) daha uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konusu, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 17 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR....

Devamı...

2021/34 Sosyo-ekonomik seviyesi düşük bölgelerde ilave 6 puan işveren sigorta prim hissesi teşvik süresi uzatıldı

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 81/2’nci fıkrası uyarınca, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan yörelerde, SGK primi işveren hissesinin 6 puanlık kısmının (%6) hazine tarafından karşılanmasına dönük düzenleme yapma konusunda Cumhurbaşkanı’na (Bakanlar Kuruluna) yetki verilmiştir. 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 52 ilde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışan bulunan...

Devamı...

2021/32 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Kovid 19 salgınına karşı, İşsizlik Fonu kullanılmaya devam edilmektedir. 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılarak 31 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Daha önce 23/12/2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı süre 2 ay (2020/96 Sayılı Sirkülerimiz)...

Devamı...

2021/12 İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki destek tutarları artırıldı

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CK) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda geçen çalışanlara ve işverenlere yapılan destekler asgari ücretin artışı oranında (%21,56) artırılmıştır. Yeni tutarlar Ocak 2021 döneminden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 3423 CK’da bahsi geçen destekler aşağıdadır ; 4447 sayılı...

Devamı...

2021/7 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplamasına esas olan 01 Ocak -30 Haziran 2021 dönemi için memur maaş ve katsayıları 6 Ocak 2021 tarih 27998389-11638 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi’yle duyurulmuştur. Bakanlık, 1 Ocak-30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan aylık katsayıyı (0,165786), taban aylık katsayısını ise (2,594917) olarak belirlemiştir. Bu katsayıları baz alarak yapılan hesaplamalar sonucunda  1...

Devamı...

2020/104 İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren (2 ay) daha uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 17 MART 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR....

Devamı...

2020/92 İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenen Bazı Süreler Cumhurbaşkanı tarafından uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı nüshasında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları (CK) ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlenen bazı sürelerin yürürlükleri uzatılmıştır. 3246 sayılı CK ile 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan süreler uzatılmıştır. 3246 sayılı CK ile yapılan düzenleme...

Devamı...

2020/91 Kısa Çalışma İçin Başvuru Süresi 31 Aralık 2020 Tarihine Uzatılmıştır

Kısa çalışma, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir...

Devamı...