Kovid 19

2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün tarihli bilgilendirmesine istinaden, 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi beyannamelerinin verilme ve verginin ödenme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. Konuya ilişkin detay açıklama, ekte yer alan 2021/47 numaralı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Devamı...

2021/46 Sözleşme Fesih Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Koronavirüs salgını nedeniyle İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde işten çıkarmaya dönük kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici kısıtlamanın süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin açıklamalarımız, ekte yer alan 2021/46 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır

Devamı...

2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

Yeni Koronavirüs salgının olumsuz etkilerini hafifletmek için konaklama (geceleme) hizmetlerindeki KDV oranı %8’den %1’e indirilmişti. 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranının süresi Haziran ayını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, ECC Denetimin 2021/45 nolu Sirküler ekinde yer almaktadır

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/42 Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı

23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ekte yer alan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma...

Devamı...

2021/36 İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 09 Mart 2021 tarih 31418 sayılı nüshasında yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren (2 ay) daha uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konusu, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 17 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR....

Devamı...

2021/32 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Kovid 19 salgınına karşı, İşsizlik Fonu kullanılmaya devam edilmektedir. 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılarak 31 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Daha önce 23/12/2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı süre 2 ay (2020/96 Sayılı Sirkülerimiz)...

Devamı...

2021/31 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde bulunan İşletmelere Ciro Desteği Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran ve benzeri yerlere, ciro yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Toplam tutarı 2.000 TL – 40.000 TL olarak belirlenen bu yardımdan yararlanabilmek için aşağıdaki 4 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. • 2019 ve öncesinde işe başlamış ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle faal...

Devamı...

2021/27 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde bulunan İşletmelere Ciro Desteği Uygulaması

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösterenişletmelere ciro desteği verilmesine dönük birCumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. 6 Şubat 2021 tarihli ResmiGazete’de yayınlanan 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararındayardımlar ana hatları ile aşağıdaki şekilde ortaya konmuştur. Ciro desteği, 3506 sayılı Karar çerçevesinde yapılacakkarşılıksız yardım tutarıdır. YARDIM KAPSAMINDAKİ KİŞİLER Yardım yapılabilecek kişilerin aşağıdaki şartların tamamını birarada taşıması gerekir. •...

Devamı...