Diğer Hukuk

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin...

Devamı...

2020/76 İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik

5624 sayılı Kanunun ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine dönük md. 14/A-4 düzenlemesi aşağıdaki gibidir. “(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş...

Devamı...

2020/73 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Aralık 2019 Tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”  01.10.2020 tarih ve (mükerrer) 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmanın imzacı ülkelerinden...

Devamı...

2020/57 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

Resmi Gazete’nin 28 Temmuz 2020 tarihli nüshasında yayınlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, mali mevzuatta aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. • TBMM bünyesinde 17 kişiden oluşan Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur. • İşsizlik sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. • İş...

Devamı...

2020/50 SPK Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği

Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2020 tarihli nüshasında Sermaye Piyasası Kurulu II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yayınlanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirketleri ve bunların ortaklarını ilgilendiren söz konusu Tebliğ uyarınca, önemli işlemlerin gerçekleşmesi halinde, ilgili genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem...

Devamı...

2020/47 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Tarihleri Yeniden Belirlenmiştir

19 Haziran 2020 tarihli 2020/44 sayılı Sirkülerimiz ile sizlere, bazı kişiler için VERBİS siciline kayıt sürelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde dolacağı konusunu hatırlatmıştık. Öte yandan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23 Haziran 2020 tarihli Kararı ile söz konusu süre 30 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır. Detaylar aşağıda yer almaktadır 6698...

Devamı...

2020/44 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kayıt Tarihleri ile İlgili Hatırlatma

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Veri sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü getirilmiş olmasının amacı; Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın,Kişisel verilerin gelişi güzel işlenmesinin önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının kişisel veri işlemesi...

Devamı...

2020/32 Paket Tur Sözleşmelerinde Salgın Nedeniyle Fesih Şartları Belirlendi

Paket tur sözleşmelerinin uygulama usul ve esasları, 14/1/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde yapılmıştır. Bugünkü (15/5/2020 tarihli) Resmi Gazete’de yayınlanan Ticaret Bakanlığı düzenlemesi ile, yaşanan Koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle, gerçekleşmeyen turların ücret iadesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Konuyu düzenleyen, söz konusu Yönetmeliğe eklenen geçici madde...

Devamı...

2020/26 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Bazı Adli Sürelerin Durma Süreleri Uzatılmıştır

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kabul edilen 7226 sayılı Kanun’un geçici 1’nci maddesi ile yargı alanındaki bazı sürelerin işleyişi geçici süreli olarak durdurulmuş ve bu süreleri uzatma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. Ekte yer alan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7226 sayılı Kanun Geçici md.1’de durma süresinin sonu için...

Devamı...

2020/19 7244 sayılı Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun Düzenlemesi

7244 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİ Kovid 19 olarak adlandırılan Yeni Koronavirüs salgını, ekonomik hayatı olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu çerçevede, TBMM tarafından kabul edilen ve çeşitli Kanunlarda değişiklik öngören 7224 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...

Devamı...