Diğer Hukuk

2020/18 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresi 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin düzenleme, yazımız ekinde yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.04.2020 tarihli 127 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılmıştır. Söz konusu Sirkülerde, “30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi...

Devamı...

2020/15 7226 sayılı Kanun Düzenlenmeleri

KANUNUN İÇERİĞİNE GENEL BAKIŞ Türkiye Büyük Millet Meclisi, son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız torba kanun yapma geleneğini sürdürmektedir. Denizli Milletvekili Nilgün Ok ve arkadaşları tarafından imzalanan 2/2633 nolu Kanun Teklifi, 25 Mart 2020 tarihli genel kurul oturumunda kabul edilmiş ve 7226 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN adıyla yasalaşmıştır. Söz konusu...

Devamı...