Diğer Vergi

2021/65 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunda Yer alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatıldı

7326 sayılı Kanun vergi, SGK gibi kamuya olan borçların yapılandırılması, yargı safhası borçların yapılandırılması, matrah artırımı, stokların düzeltilmesi, kasa affı gibi çok çeşitli ve kapsamlı düzenlemeler içermektedir. Geçici süreli bu kanundan yararlanmak için usulüne uygun bir şekilde başvurmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Kararı ile Kanundan yararlanmak için başvuru süresi, ve ilk...

Devamı...

2021/59 Varlık Barışı Süresi Uzatılmıştır

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurtiçi ve Yurtdışı Varlık Barışının uygulanma süresi yılsonuna uzatılmıştır. Varlık barışı düzenlemesi, yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesini ve yurt içi varlıkların kayda alınmasını içeriyor. Uygulamanın ana hatları aşağıdaki gibidir. • Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Kanun kapsamında...

Devamı...

2021/58 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliğ 1 ve Gelişmeler

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin İnternet Vergi Dairesindeki güncellemeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7256 sayılı Kanunda ele alınan konular aşağıdaki gibidir. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması, (md.3) • İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler (md.4) • Matrah ve vergi artırımı (md.5) • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, ortaklardan alacak, stok...

Devamı...

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/54 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Konusunda Gelişmeler

TBMM’nda görüşülmekte olan 2/3622 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %5’ten %3’e indirilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülecek hali Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Kısaca Mali Af,...

Devamı...

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

Tam kapanma kısıtlamaları çerçevesinde kabul edilen, 7318 sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanuna eklenen Geç. md. 3 uyarınca, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz, • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra...

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/13 Değerli Konut Vergisi’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar

GİRİŞ Değerli Konut Vergisi’nin yasal düzenlemeleri, 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Dördüncü Kısımda (md. 42-48) yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin kamuoyunda büyük eleştiriler alması nedeniyle, henüz uygulamaya girmeden Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 14/2/2020 tarih ve 7221...

Devamı...

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020...

Devamı...

2020/103 7256 sayılı Kanun Borç Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ile 4 maddesinde (13 ve 14. fıkralarındakiler hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde yer alan sürelerin...

Devamı...