Diğer Vergi

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

Tam kapanma kısıtlamaları çerçevesinde kabul edilen, 7318 sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanuna eklenen Geç. md. 3 uyarınca, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz, • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra...

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/13 Değerli Konut Vergisi’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar

GİRİŞ Değerli Konut Vergisi’nin yasal düzenlemeleri, 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Dördüncü Kısımda (md. 42-48) yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin kamuoyunda büyük eleştiriler alması nedeniyle, henüz uygulamaya girmeden Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 14/2/2020 tarih ve 7221...

Devamı...

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020...

Devamı...

2020/103 7256 sayılı Kanun Borç Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ile 4 maddesinde (13 ve 14. fıkralarındakiler hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde yer alan sürelerin...

Devamı...

2020/89 Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında Ticaret Bakanlığı tarafından bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Ekte yer alan bu tebliğde ; 31.8.2020 ve öncesi tarihlerde Gümrük Kanunu kaynaklı gümrük vergileri ile bu vergiler...

Devamı...

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer...

Devamı...

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun...

Devamı...

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin...

Devamı...

2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de...

Devamı...