GEKAP

2021/3 2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarihli 31350 sayılı 2. mükerrer nüshasında 2021 yılında uygulanacak GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) tutarları yayımlanmıştır. 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı (%9,11) olarak açıklanmıştır. Yeniden değerleme oranı da kullanılarak, 2020 yılında geçerli olan GEKAP...

Devamı...

2020/52 GEKAP Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) uygulama esasları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde 29.06.2020 tarihinde “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin bir yazı yayımlamıştır. GEKAP uygulamasına ilişkin konuları açıklayan...

Devamı...

2020/4 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir.

1 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliği 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğin 4. maddesi gereği, kurumlar vergisi mükellefleri için vergilendirme dönemi olarak aylık dönemler esas alınmış ve bir aya ait beyannamenin ertesi ayın 24’ncü günü bitimi kabul edilmiştir. Öte yandan, Hazine ve...

Devamı...