Gelir ve Kurumlar Vergisi

2021/68 Gelir ve Kurumlar Vergisi iadesine ilişkin 252 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Güncellenmiştir.

06.10.2021 Tarihli Resmi Gazete’de 315 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu GT ile, gelir ve kurumlar vergisi iadelerini düzenleyen 252 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile, inceleme ve teminat aranmadan nakden yapılabilecek gelir ve kurumlar vergisi tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca...

Devamı...

2021/67 Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faizler İle Katılım Bankaları Kar Paylarına Uygulanan Düşük Oranlı Tevkifat Uygulama Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatılmıştır.

Yaşanan Yeni Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için mevduat faizleri ve bazı menkul kıymetlerde geçerli olan stopaj oranları düşürülmüştü. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 4561 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren menkul kıymetlerde geçerli stopaj indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmıştır. Uygulamanın detayları ekte yer...

Devamı...

2021/62 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimlerin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Bugünkü (30 Temmuz 2021) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4312 sayılı CK ile, KDV indirimlerinin süresi uzatılmıştır. Buna göre 30 Eylül 2021 tarihine kadar KDV oranları işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler için %8,...

Devamı...

2021/58 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliğ 1 ve Gelişmeler

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin İnternet Vergi Dairesindeki güncellemeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7256 sayılı Kanunda ele alınan konular aşağıdaki gibidir. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması, (md.3) • İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler (md.4) • Matrah ve vergi artırımı (md.5) • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, ortaklardan alacak, stok...

Devamı...

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/55 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimli Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Dün öğleden sonra yayınlanan 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4062 sayılı CK ile, işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler %8, restoran yeme içme...

Devamı...

2021/54 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Konusunda Gelişmeler

TBMM’nda görüşülmekte olan 2/3622 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %5’ten %3’e indirilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülecek hali Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Kısaca Mali Af,...

Devamı...

2021/51 Finansman Gider Kısıtlaması ile Çeşitli Konuların yer aldığı 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü epostanın ekinde sizlere Finansman Gider Kısıtlamasına ilişkin açıklamaları içeren 2021/51 sayılı Sirkülerimizi sunuyoruz. Finansman Gider Kısıtlaması (FGK) uygulamasında öz kaynakları aşan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerinin %10’luk kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıdır. Şirketlerin, geçici vergi dönem sonları...

Devamı...

2021/48 Mikro İhracat İndirimi ve Esnaf Muaflığı Uygulamaları (314 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Açıklamaları)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 maddesinde, İnternetten küçük ölçekli ihracat yapan gelir vergisi mükelleflerine dönük bir gelir vergisi indirimi yer almaktadır. Belli şartların gerçekleşmesi halinde, posta veya hızlı kargo taşıma şirketleri aracılığı ile mikro ihracat yapan gerçek kişilerin elde ettikleri kazancın %50’sinin gelir vergisi matrahından düşülmesi öngörülmektedir. Bu indirimden kurumlar...

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...