Kambiyo

2021/35 Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Bildirim Kuralları Değiştirildi

15 milyon ABD Doları ve üstü dövizli ve/veya dövize endeksli kredi kullanan firmaların, mali tablolarında yer alan çeşitli bilgileri T.C. Merkez Bankası’na bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik Değişikliği ile bildirimlerin periyodu, şekli ve içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • Bildirimler aylık bazda yapılacaktır. • Bildirimlerde VUK Muhasebe Sistemi...

Devamı...

2021/33 Kıymetli Madenlerle İlgili Olarak Kambiyo Mevzuatında Değişikler Yapılmıştır

Kıymetli madenlerin yurda sokulması ve ihracatına ilişkin düzenlemeler, kambiyo mevzuatında yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı kıymetli madenler konusunda bir yönetmelik ve üç tebliğ değişikliği yapmıştır. Konu genel...

Devamı...

2021/20 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Dövizli Konaklama Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararla 32 sayılı Karara eklenen4/g bendi ile, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında bir çoksözleşme türünün dövizli olarak yapılması yasaklanmış,konuya ilişkin istisnaları getirme konusunda Hazine ve MaliyeBakanlığı’na yetki verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu 2018-32/52 nolu Genel Tebliğ ile hizmet sözleşmesine ilişkinistisnaları...

Devamı...