Katma Değer Vergisi

2021/66 İkinci El Cep Telefonlarının Garantili Satışlarındaki KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir

30.09.2021 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4517 nolu Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında satılan kullanılmış cep telefonlarındaki KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir

Devamı...

2021/64 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 37 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı

Sahte belge kullanma vb. sebeplerle KDV uygulamasında özel esaslarda bulunan mükelleflerin 2016 – 2020 dönemleri KDV beyanlarını matrah artırımına tabi tutmaları ve ortaya çıkan vergileri ödemeleri halinde, özel esaslardan çıkmaları mümkündür. Konuya ilişkin detay açıklamalar, 37 nolu Genel Tebliğ’de ve 2021/64 nolu ECC Denetim Sirkülerinde yapılmıştır.

Devamı...

2021/62 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimlerin Süresi 30 Eylül 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Bugünkü (30 Temmuz 2021) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4312 sayılı CK ile, KDV indirimlerinin süresi uzatılmıştır. Buna göre 30 Eylül 2021 tarihine kadar KDV oranları işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler için %8,...

Devamı...

2021/58 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliğ 1 ve Gelişmeler

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin İnternet Vergi Dairesindeki güncellemeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7256 sayılı Kanunda ele alınan konular aşağıdaki gibidir. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması, (md.3) • İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler (md.4) • Matrah ve vergi artırımı (md.5) • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, ortaklardan alacak, stok...

Devamı...

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/56 KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri

Geçen hafta (3 Haziran 2021 tarihli ) Resmi Gazetede yayınlanan 36 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Finansman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG yazılan tutarlara ilişkin KDV tutarlarının indirilebileceğine dönük açıklama yapılmıştır. - KDV tevkifatındaki alt tutar KDV Dahil 2.000 TL’na yükseltilmiştir. Söz konusu tutar daha...

Devamı...

2021/55 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimli Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Dün öğleden sonra yayınlanan 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4062 sayılı CK ile, işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler %8, restoran yeme içme...

Devamı...

2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

Yeni Koronavirüs salgının olumsuz etkilerini hafifletmek için konaklama (geceleme) hizmetlerindeki KDV oranı %8’den %1’e indirilmişti. 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranının süresi Haziran ayını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, ECC Denetimin 2021/45 nolu Sirküler ekinde yer almaktadır

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/30 KDV Tevkifat (Stopaj) Uygulaması Değişiklikleri

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 35 nolu KDV Genel Tebliği ile, KDV Tevkifat uygulamasında önemli değişlikler gerçekleştirilmiştir. KDV Tevkifat uygulamasında, alıcılar satıcıya ödemeleri gereken KDV tutarının bir kısmını, satıcı yerine doğrudan vergi dairesine ödemektedirler. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. Tevkifat kapsamına yeni hizmetler eklenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir. Ticari reklam hizmetleri, (3/10...

Devamı...