Katma Değer Vergisi

2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

Yeni Koronavirüs salgının olumsuz etkilerini hafifletmek için konaklama (geceleme) hizmetlerindeki KDV oranı %8’den %1’e indirilmişti. 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranının süresi Haziran ayını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, ECC Denetimin 2021/45 nolu Sirküler ekinde yer almaktadır

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/30 KDV Tevkifat (Stopaj) Uygulaması Değişiklikleri

16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 35 nolu KDV Genel Tebliği ile, KDV Tevkifat uygulamasında önemli değişlikler gerçekleştirilmiştir. KDV Tevkifat uygulamasında, alıcılar satıcıya ödemeleri gereken KDV tutarının bir kısmını, satıcı yerine doğrudan vergi dairesine ödemektedirler. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. Tevkifat kapsamına yeni hizmetler eklenmiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir. Ticari reklam hizmetleri, (3/10...

Devamı...

2021/25 34 seri nolu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 34 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. MÜCBİR SEBEP HALİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI HALİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. Vergi Usul Kanunu’nun 13’nci maddesinde mücbir sebep “Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede...

Devamı...

2021/19 Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt Hizmetleri için KDV oranı %1’e düşürülmüştür

Deprem riskini ortadan kaldırmak amacıyla, kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2012 yılında yasalaşmıştır. 6306 sayılı yasanın amacı, afet riski altındaki alanlarda sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. Afet riski bulunan binaların yenilenmesi için vergisel teşvikler de yarar sağlayabilmektedir.  30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3740 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kentsel dönüşümü teşvik edici bir karakter taşımaktadır. Kararla, kentsel dönüşüm...

Devamı...

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020...

Devamı...

2020/97 Bazı KDV ve Stopaj oranlarındaki İndirim Uygulaması 31 Mayıs 2021’e Kadar Uzatılmıştır. Kovid 19 Aşılarının Tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir.

BAZI KDV VE STOPAJ ORANLARINDAKİ İNDİRİM Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV ve gelir vergisi stopaj oranları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile indirilmişti. (ECC 59 Sayılı Sirküler). Yapılan...

Devamı...

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer...

Devamı...

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun...

Devamı...

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin...

Devamı...