ÖTV

2021/21 Elektrikli Otomobillerde ÖTV Artışı

2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3471 sayılıCumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobillere ait özel tüketimvergilerinde artış yapılmıştır. Yeni ve eski vergi oranları aşağıdakitabloda karşılaştırma olarak gösterilmiştir. Yukarıdaki tablodan görüldüğü üzere, elektrikli otomobillerde2-3 kat arasında vergi oran artışı yapılmasıyla birlikte, elektrikliotomobillerdeki ÖTV oranları %10 - % 60 düzeyineyükseltilmiştir. Özel tüketim...

Devamı...

2021/18 Özel İletişim Vergisi Oranı Artırılmıştır

Özel İletişim Vergisi,1999 yılında yaşanan Marmara Depremi yaralarını sarmak amacıyla, 26.11.1999 tarihli 4481 sayılı Kanunun 8’nci maddesi ile 31 Aralık 2000 tarihine kadar “geçici” olarak uygulanmak üzere getirilen vergilerden biridir. Daha sonradan kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 39’ncu maddesinde yer almaktadır.  Resmi Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarihli nüshasında yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, aşağıdaki hizmetlere ilişkin Özel...

Devamı...

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020...

Devamı...

2020/101 Bazı Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Ekte yer alan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tütün mamullerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile bazı tütün mamullerindeki ÖTV oranları %67 den %63’e indirilmekle birlikte bu tütün mamullerindeki asgari maktu tutarlar %7 oranında artırılmıştır....

Devamı...

2020/62 Bazı Otomobillerin ÖTV Matrahlarında ve Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

30 Ağustos 2020 Tarih, 31229 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P numaralı otomobillerin bazılarının özel tüketim vergisi matrahları ile ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle, 1600 cm3’ten düşük benzinli ve dizel otomobillerde...

Devamı...

2020/31 Bazı Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir

Ekte yer alan Karara göre, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam edenler için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecektir. Detaylar ekli Kararda yer...

Devamı...

2020/8 Kolalı İçecekler ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Ekte yer alan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kolalı içecekler ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararla, %25 olarak uygulanan kolalı içeceklerdeki oran %35’e yükselmiştir. Tütün mamullerinde ise oran ve maktu tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, sigaranın ÖTV oranı ve tutarlarında bir değişiklik...

Devamı...