Sosyal Güvenlik Mevzuatı

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/2 2021 yılı Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 28 Aralık 2020 tarihi itibariyle 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi itibariyle geçerli olacak asgari ücret tutarını belirlemiştir. Komisyon kararına göre, günlük brüt asgari ücret 119,25 TL, aylık asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2021...

Devamı...

2020/85 7256 sayılı Kanun Uyarınca SGK Borçlarının Yapılandırılması

17/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun uyarınca vergi borçlarının yanı sıra, SGK borçlarının yapılandırılmasına dönük düzenlemeler de yer almaktadır. 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, kesinleşmiş Kuruma olan aşağıdaki borçlar, 7256 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamındadır. Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri,...

Devamı...

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin...

Devamı...

2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de...

Devamı...