Teşvik Mevzuatı

2021/34 Sosyo-ekonomik seviyesi düşük bölgelerde ilave 6 puan işveren sigorta prim hissesi teşvik süresi uzatıldı

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 81/2’nci fıkrası uyarınca, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan yörelerde, SGK primi işveren hissesinin 6 puanlık kısmının (%6) hazine tarafından karşılanmasına dönük düzenleme yapma konusunda Cumhurbaşkanı’na (Bakanlar Kuruluna) yetki verilmiştir. 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 52 ilde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışan bulunan...

Devamı...

2021/31 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde bulunan İşletmelere Ciro Desteği Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran ve benzeri yerlere, ciro yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Toplam tutarı 2.000 TL – 40.000 TL olarak belirlenen bu yardımdan yararlanabilmek için aşağıdaki 4 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. • 2019 ve öncesinde işe başlamış ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle faal...

Devamı...

2021/24 7263 sayılı Kanunla Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezleriyle İlgili Yapılan Düzenlemeler

7263 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7261 sayılıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZIKANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile, 9farklı Kanunda değişiklikler yapılmıştır.Değişiklik yapılan Kanunlar, Kanundaki maddedüzenlemesindeki sıralamaya göre aşağıdaki gibidir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini KorumaHakkında Kanun4734 sayılı Kamu...

Devamı...

2020/99 Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnafa ve Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler

“Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Karar” 23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. (Karar metni için lütfen tıklayınız.) Kararın uygulanmasına dönük usul ve esasları düzenleyen Genel Tebliğ 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazate’de yayınlanmış ve uygulamanın esasları şekillenmiştir. 3323 sayılı...

Devamı...

2020/93 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teşvik Mevzuatında Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

Yatırım teşvik sistemine ilişkin temel düzenlemeler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında yer almaktadır. 17 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Kararda, bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  FAİZ DESTEĞİ DÜZENLEMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın faiz veya kar payı desteğini düzenleyen 11’nci maddesinde, ekte yer alan 3307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1’nci maddesi ile bazı değişikler yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler 20 Kasım 2020 tarihinden geçerli...

Devamı...

2020/78 Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan değişiklik tebliğleri ile yatırım teşvik mevzuatını ilgilendiren iki tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde (E-TUYS Tebliği) yapılan değişiklikler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamaya Elektronik Teşvik Uygulama...

Devamı...

2020/74 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Cazibe merkezi, görece az gelişmiş bölgelerdeki (aşağıda yer alan 24 il) yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır. Program çerçevesinde, 24 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilen imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu:15-37), çağrı...

Devamı...

2020/65 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teşvik Mevzuatı değiştirilmiştir

Yatırım teşvik sistemine ilişkin düzenlemeler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararı ile yapılmıştır. 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Kararda, değişiklikler yapılmıştır. 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, bazı maddelerin yürürlüğe giriş tarihi ise 1 Ocak...

Devamı...

2020/53 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile devlet yardımları uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu karar kapsamında, uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen büyük...

Devamı...

2020/48 İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Yayımlandı

2635 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Bu Karar ile döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin...

Devamı...