Vergi Usul Kanunu

2021/63 Kastamonu, Sinop ve Bartın’da Yaşanan Sel Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir

Değerli Müşterimiz / Sayın İlgili; Türkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşanan orman yangınları henüz son bulmuş iken, Batı Karadeniz Kastamonu civarında yaşanan sel felaketi hepimizin içini burktu. Bu nedenle tüm herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere, Batı Karadeniz bölgesi sel afeti...

Devamı...

2021/61 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Bazı Diğer Kişilere, Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 529 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerine, bazı tüzel kişiliği bulunmayan kişilere, “trust” (vakıf) ve benzeri yapıları idare eden kişilere, tüzel kişiliğin, gelirlerin ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme mecburiyeti getirilmiştir. Söz konusu kişiler 1...

Devamı...

2021/60 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatılmıştır

8/7/2021 tarihli 136 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname verme süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimleri ve E-Defterlerin/E-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatılmıştır. Söz konusu uzatmanın yer aldığı 136 Sıra No’lu VUK Sirküleri, ECC Denetimin 2021/60 nolu Sirküler ekinde...

Devamı...

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/52 31 Mayıs 2021 tarihinde verilmesi gereken E-Defter Beratlarına ilişkin süre 7 Haziran 2021 tarihine uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK Sirküleri ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi gereken e-defter beratlarını oluşturma ve GİB sistemine yüklenmesi süresini 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatmıştır. Konuya ilişkin olarak 2021/52 nolu Sirkülerimize bakılabilir.

Devamı...

2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

Mükellefler kendi düzenledikleri veya alıcısı oldukları e-arşiv faturalar ve e-SM makbuzları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iptal bildirimlerini yapacaklardır. Konuyu açıklayan Kılavuz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Uygulamanın genel açıklamasına ekte yer alan 2021/50 numaralı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Devamı...

2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün tarihli bilgilendirmesine istinaden, 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi beyannamelerinin verilme ve verginin ödenme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. Konuya ilişkin detay açıklama, ekte yer alan 2021/47 numaralı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Devamı...

2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

18/03/2021 tarih ve 56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...

Devamı...

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belgeuygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri noluVUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır. 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıranolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’ndebazı değişiklikler yapılmıştır. Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren GenelTebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. SAĞLIK...

Devamı...