2020/9 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyetleri Duran ya da Azalan İşyerlerinde Çalışanlara Türkiye İşsizlik Fonundan Kısa Çalışma Ödeneği Verilecektir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinde, kısa çalışma ödeneği konusu düzenlenmiştir. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa...

Devamı...

2020/8 Kolalı İçecekler ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Ekte yer alan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kolalı içecekler ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararla, %25 olarak uygulanan kolalı içeceklerdeki oran %35’e yükselmiştir. Tütün mamullerinde ise oran ve maktu tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, sigaranın ÖTV oranı ve tutarlarında bir değişiklik...

Devamı...

2020/6 Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Verilecek KDV ve Muhtasar Beyannamelerin Ertelenmesine İlişkin 518 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını mücbir sebep kabul etmiş ve bu nedenle bazı beyanname ve formların verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerini uzatmıştır. Yapılan süre uzatımları, ECC Denetim tarafından yapılan sirkülerler de duyurulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını...

Devamı...

2020/5 Uzatılan Süreler Hakkında

Aşağıdaki Süreler 1 ay uzatıldı! • Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri • Şubat 2020 “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme • Mart sonuna kadar verilecek e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü nedeniyle kendisine iletilen talepleri değerlendirmiş ve Şubat 2020 dönemine ait...

Devamı...

2020/4 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir.

1 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliği 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğin 4. maddesi gereği, kurumlar vergisi mükellefleri için vergilendirme dönemi olarak aylık dönemler esas alınmış ve bir aya ait beyannamenin ertesi ayın 24’ncü günü bitimi kabul edilmiştir. Öte yandan, Hazine ve...

Devamı...

2020/3 Hava Yolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı 1 Temmuz 2020 tarihine kadar geçici olarak %1’e indirilmiştir.

Korona Virüsü nedeniyle yoğun etkilenen havacılık sektörünü desteklemek amacıyla, geçici olarak uygulanmak üzere hava yolu yolcu taşıma hizmetlerinin KDV oranı düşürülmüştür. 22 Mart 2020 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 döneminde uygulanmak üzere, “hava yolu ile yolcu taşımacılığı...

Devamı...

2020/2 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bazı Muhtasar ve KDV Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 19.03.2020 tarihi itibariyle yer alan “Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama” başlıklı yazı ile Korona Virüs (COVİD 19) salgınından etkilenen bazı mükelleflere dönük mücbir sebep haline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Yazımızın ekinde tamamına yer verilen metinde özetle aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. Virüs salgınından doğrudan etkilendiği düşünülen ve...

Devamı...

2020/1 Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi ve Taksit Ödeme Süresi 30 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi ve Taksit Ödeme Süresi 30 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır. 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesi verilme süresi 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin düzenleme, yazımız ekinde yer alan, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.03.2020 tarihli 125 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile yapılmıştır. Söz...

Devamı...