2020/13 Koronavirüs Salgını Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin Süreler Uzatıldı.

İhraç kayıtlı teslim veya tecil terkin adıyla anılan uygulama KDV Kanunu’nun (11/1-c) maddesinde düzenlenmiştir. KDVK md. 11/1-c düzenlemesine göre, ihraç kayıtlı teslimlerde mal teslimi için hesaplanan KDV ihracatçı tarafından ödenmez; ancak ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, ihracatın mücbir sebepler...

Devamı...

2020/11 Koronavirüs Nedeniyle, Bazı SGK Prim Ödeme Vadeleri 6 ay Ertelenmiştir

Koronavirüs salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun 91’nci maddesi çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken bazı prim ödeme tarihlleri ertelenmiştir. Uygulamanın detayları, yazımız ekinde yer alan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 02/04/2020 tarihli Genel Yazısında yer almaktadır Borçları ertelenecek sigortalıların kapsamı, 518 numaralı...

Devamı...

2020/10 Ticaret Bakanlığı’nın Kâr Dağıtımını Sınırlamaya Dönük Yazısı

Ticaret Bakanı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilen 50035491-431.04 sayılı yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerin kâr dağıtımlarını sınırlandırmaya dönük ifadeler yer almaktadır. Ekte yer alan söz konusu yazıda, Şirketlerin öz kaynaklarını korumak gerekçesiyle şirket genel kurullarında aşağıdaki şekilde kararlar alınması gerektiği belirtilmiştir 2018 ve öncesi dönemlere...

Devamı...

2020/9 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyetleri Duran ya da Azalan İşyerlerinde Çalışanlara Türkiye İşsizlik Fonundan Kısa Çalışma Ödeneği Verilecektir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinde, kısa çalışma ödeneği konusu düzenlenmiştir. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa...

Devamı...

2020/8 Kolalı İçecekler ve Tütün Mamullerindeki ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Ekte yer alan 2301 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Kolalı içecekler ve bazı tütün mamullerindeki ÖTV oran ve tutarları yeniden belirlenmiştir. Söz konusu Kararla, %25 olarak uygulanan kolalı içeceklerdeki oran %35’e yükselmiştir. Tütün mamullerinde ise oran ve maktu tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, sigaranın ÖTV oranı ve tutarlarında bir değişiklik...

Devamı...

2020/6 Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Verilecek KDV ve Muhtasar Beyannamelerin Ertelenmesine İlişkin 518 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını mücbir sebep kabul etmiş ve bu nedenle bazı beyanname ve formların verilme süreleri ile vergilerin ödeme sürelerini uzatmıştır. Yapılan süre uzatımları, ECC Denetim tarafından yapılan sirkülerler de duyurulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü salgınını...

Devamı...

2020/5 Uzatılan Süreler Hakkında

Aşağıdaki Süreler 1 ay uzatıldı! • Şubat 2020 dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri • Şubat 2020 “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme • Mart sonuna kadar verilecek e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Korona Virüsü nedeniyle kendisine iletilen talepleri değerlendirmiş ve Şubat 2020 dönemine ait...

Devamı...

2020/4 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeniden Belirlenmiştir.

1 sıra nolu Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliği 4 Nisan 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğin 4. maddesi gereği, kurumlar vergisi mükellefleri için vergilendirme dönemi olarak aylık dönemler esas alınmış ve bir aya ait beyannamenin ertesi ayın 24’ncü günü bitimi kabul edilmiştir. Öte yandan, Hazine ve...

Devamı...

2020/3 Hava Yolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Oranı 1 Temmuz 2020 tarihine kadar geçici olarak %1’e indirilmiştir.

Korona Virüsü nedeniyle yoğun etkilenen havacılık sektörünü desteklemek amacıyla, geçici olarak uygulanmak üzere hava yolu yolcu taşıma hizmetlerinin KDV oranı düşürülmüştür. 22 Mart 2020 Pazar günü yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 döneminde uygulanmak üzere, “hava yolu ile yolcu taşımacılığı...

Devamı...

2020/2 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bazı Muhtasar ve KDV Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Duyurusu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 19.03.2020 tarihi itibariyle yer alan “Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Ödemelerinin 6 Ay Ertelenmesine Yönelik Açıklama” başlıklı yazı ile Korona Virüs (COVİD 19) salgınından etkilenen bazı mükelleflere dönük mücbir sebep haline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Yazımızın ekinde tamamına yer verilen metinde özetle aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır. Virüs salgınından doğrudan etkilendiği düşünülen ve...

Devamı...