2021/40 Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Menkul Kıymetlerdeki Faiz Stopaj İndirimleri 31 Mayıs 2021’e kadar Uzatılmıştır

MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI STOPAJLARI  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile 30 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak ya da vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düşürülmüştü. (ECC 71 Nolu Sirküler)   Cumhurbaşkanı’nın 22 Aralık 2020 tarihli 3321 sayılı kararı ile düşük oranlı tevkifat uygulaması 31 Mart 2021’e kadar açılacak hesaplarda da uzatılmıştı. (ECC 98 Nolu Sirküler)  Bu defa 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan...

Devamı...

2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

18/03/2021 tarih ve 56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...

Devamı...

2021/38 2020 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı

7194 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 2020 yılından itibaren ücret gelirlerinin beyanına ilişkin kurallar değiştirilmiştir. Yapılan en önemli değişiklik, yıllık tutarı 600.000 TL’nı aşan ücretlerin, tek işverenden alınsa dahi beyan edilmesi zorunluluğudur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde usulsüzlük ve vergi cezaları ile karşılaşılabilir. Buna göre, 2020 yılındaki aylık ortalama net ücret...

Devamı...

2021/37 2020 Kira Gelirlerinin Beyanı

2020 yılında Kira elde eden kişilerin, Mart ayı içerisinde Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi ve ortaya çıkan vergileri, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödemesi gerekmektedir. Oldukça detaylı olan bu konu, ekte yer alan Sirkülerimizde özetlenmiştir. Gerek konunun içeriğinde ve gerekse ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı rehberlerinin linklerine 2021/37 nolu Sirkülerin...

Devamı...

2021/36 İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 09 Mart 2021 tarih 31418 sayılı nüshasında yayınlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren (2 ay) daha uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konusu, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 17 MAYIS 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR....

Devamı...

2021/35 Dövizli Kredi Kullanan Firmaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Bildirim Kuralları Değiştirildi

15 milyon ABD Doları ve üstü dövizli ve/veya dövize endeksli kredi kullanan firmaların, mali tablolarında yer alan çeşitli bilgileri T.C. Merkez Bankası’na bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik Değişikliği ile bildirimlerin periyodu, şekli ve içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • Bildirimler aylık bazda yapılacaktır. • Bildirimlerde VUK Muhasebe Sistemi...

Devamı...

2021/34 Sosyo-ekonomik seviyesi düşük bölgelerde ilave 6 puan işveren sigorta prim hissesi teşvik süresi uzatıldı

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 81/2’nci fıkrası uyarınca, sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan yörelerde, SGK primi işveren hissesinin 6 puanlık kısmının (%6) hazine tarafından karşılanmasına dönük düzenleme yapma konusunda Cumhurbaşkanı’na (Bakanlar Kuruluna) yetki verilmiştir. 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam 52 ilde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışan bulunan...

Devamı...

2021/33 Kıymetli Madenlerle İlgili Olarak Kambiyo Mevzuatında Değişikler Yapılmıştır

Kıymetli madenlerin yurda sokulması ve ihracatına ilişkin düzenlemeler, kambiyo mevzuatında yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı kıymetli madenler konusunda bir yönetmelik ve üç tebliğ değişikliği yapmıştır. Konu genel...

Devamı...

2021/32 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

Kovid 19 salgınına karşı, İşsizlik Fonu kullanılmaya devam edilmektedir. 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 1 ay uzatılarak 31 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Daha önce 23/12/2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı süre 2 ay (2020/96 Sayılı Sirkülerimiz)...

Devamı...

2021/31 Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetinde bulunan İşletmelere Ciro Desteği Uygulamasına İlişkin Tebliğ yayınlandı

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle, 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile restoran ve benzeri yerlere, ciro yardımı yapılmasına karar verilmiştir. Toplam tutarı 2.000 TL – 40.000 TL olarak belirlenen bu yardımdan yararlanabilmek için aşağıdaki 4 şartın bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. • 2019 ve öncesinde işe başlamış ve 27 Ocak 2021 tarihi itibariyle faal...

Devamı...