Etiket - 37 Seri Nolu KDV tebliği

2021/64 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 37 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı

Sahte belge kullanma vb. sebeplerle KDV uygulamasında özel esaslarda bulunan mükelleflerin 2016 – 2020 dönemleri KDV beyanlarını matrah artırımına tabi tutmaları ve ortaya çıkan vergileri ödemeleri halinde, özel esaslardan çıkmaları mümkündür. Konuya ilişkin detay açıklamalar, 37 nolu Genel Tebliğ’de ve 2021/64 nolu ECC Denetim Sirkülerinde yapılmıştır.

Devamı...