Etiket - Arge merkezi

2021/70 Teknoparklar ile Ar-GE veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge/Merkez Dışında Geçirebilecekleri Çalışma Süresi Oranı %20 den %50’ye yükseltildi

Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin elde ettiği kazançlar belli şartlar altında gelir vergisinden istisnadır. Yapılan ilk kanuni düzenlemelere göre ücret gelirlerine, İstisna uygulanmasının en önemli şartı, fiilen bu bölgelerde mesainin geçirilmesiydi. Pandemi koşullarında sınırlı da olsa uzaktan çalışmaya müsaade edilmiştir. 2021 yılı başlarında çıkarılan 7263 sayılı Kanunla, teknopark,...

Devamı...

2021/24 7263 sayılı Kanunla Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezleriyle İlgili Yapılan Düzenlemeler

7263 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7261 sayılıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZIKANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile, 9farklı Kanunda değişiklikler yapılmıştır.Değişiklik yapılan Kanunlar, Kanundaki maddedüzenlemesindeki sıralamaya göre aşağıdaki gibidir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini KorumaHakkında Kanun4734 sayılı Kamu...

Devamı...