Etiket - FGK

2021/51 Finansman Gider Kısıtlaması ile Çeşitli Konuların yer aldığı 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü epostanın ekinde sizlere Finansman Gider Kısıtlamasına ilişkin açıklamaları içeren 2021/51 sayılı Sirkülerimizi sunuyoruz. Finansman Gider Kısıtlaması (FGK) uygulamasında öz kaynakları aşan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerinin %10’luk kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıdır. Şirketlerin, geçici vergi dönem sonları...

Devamı...