Etiket - Finansman Gider Kısıtlaması

2021/56 KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri

Geçen hafta (3 Haziran 2021 tarihli ) Resmi Gazetede yayınlanan 36 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Finansman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG yazılan tutarlara ilişkin KDV tutarlarının indirilebileceğine dönük açıklama yapılmıştır. - KDV tevkifatındaki alt tutar KDV Dahil 2.000 TL’na yükseltilmiştir. Söz konusu tutar daha...

Devamı...

2021/51 Finansman Gider Kısıtlaması ile Çeşitli Konuların yer aldığı 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü epostanın ekinde sizlere Finansman Gider Kısıtlamasına ilişkin açıklamaları içeren 2021/51 sayılı Sirkülerimizi sunuyoruz. Finansman Gider Kısıtlaması (FGK) uygulamasında öz kaynakları aşan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerinin %10’luk kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıdır. Şirketlerin, geçici vergi dönem sonları...

Devamı...