Etiket - Form BA Form BS

2021/60 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatılmıştır

8/7/2021 tarihli 136 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname verme süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimleri ve E-Defterlerin/E-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatılmıştır. Söz konusu uzatmanın yer aldığı 136 Sıra No’lu VUK Sirküleri, ECC Denetimin 2021/60 nolu Sirküler ekinde...

Devamı...