Etiket - Gerçek Faydalanıcı Bilgisi

2021/61 Kurumlar Vergisi Mükellefleri İle Bazı Diğer Kişilere, Gerçek Faydalanıcı Bilgisini Bildirme Zorunluluğu Getirildi

13 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 529 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükelleflerine, bazı tüzel kişiliği bulunmayan kişilere, “trust” (vakıf) ve benzeri yapıları idare eden kişilere, tüzel kişiliğin, gelirlerin ve servetlerin arkasındaki gerçek isimlerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme mecburiyeti getirilmiştir. Söz konusu kişiler 1...

Devamı...