Etiket - MKK

2021/41 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

7262 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, halka açık olmayan şirketlerdeki hamiline yazılı hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirime ilişkin son tarih, 31 Aralık 2021’dir. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senetlerini devralan kişilerin de bu alışlarını MKK’ya bildirmesi gerekmektedir. Bildirimlerin zamanında yapılmaması, pay sahipliği haklarının kullanımına engel olabileceği...

Devamı...